Aktualne trendy podczas konferencji BPM Trends

Rozwój procesowego zarządzania przedsiębiorstwami jest coraz popularniejszym tematem spotkań branżowych. Interesującym wydarzeniem była konferencja Business Process Management Trends, która odbyła się 26.01.2016r. Partnerem spotkania została między innymi firma DomData AG.

Jednym z prelegentów był Paweł Krajewski (Dyrektor Handlowy w DomData AG), który przedstawił najnowsze tendencje w zarządzaniu cyklem życia procesów biznesowych przy wsparciu zaawansowanych narzędzi IT. Uczestnicy konferencji mogli szczegółowo poznać rozwiązania Ferryt Enterprise Platform, systemu optymalizującego i udoskonalającego procesy biznesowe w różnych organizacjach.

Podczas ciekawej debaty zwrócono uwagę na zależność między zintegrowanymi systemami a efektywnością firm, w których takie systemy zostały wdrożone. Poruszono tematy związane z kierunkami rozwoju BPM, projektowaniem i automatyzacją procesów biznesowych, czy też audytem procesów. Konferencja zgromadziła liczne grono ekspertów reprezentujących instytucje finansowe i przedsiębiorstwa.

Więcej informacji o tym wydarzeniu można znaleźć na stronie organizatora.