Ferryt – zawiera szereg rozwiązań biznesowych dedykowanych dla określonych branż (np. obsługa kredytów, sprzedaż ubezpieczeń), jak i rozwiązań standardowych niezależnych od branży (np. e-Archiwum, obsługa kancelarii, windykacje).

Dowiedz się więcej
Narzędzia InForum BI Studio wspomagają procesy zarządcze i decyzyjne we wszystkich istotnych sferach działania współczesnego przedsiębiorstwa: zarządzania efektywnością operacyjną, planowania i budżetowania, controllingu, raportowania, analiz OLAP, zarządzania sprzedażą i marketingiem, kontrolą kluczowych wskaźników w organizacji.

Dowiedz się więcej

Bank Pocztowy SA usprawnia swoje procesy sprzedaży i obsługi klientów

W Banku Pocztowym SA zakończyło się wdrożenie nowego systemu informatycznego: Ferryt Enterprise Platform przeznaczonego do obsługi procesów biznesowych. Za projekt odpowiada producent oprogramowania: firma DomData AG z Poznania.

Zakup nowego oprogramowania podyktowany był koniecznością usprawnienia pracy we wszystkich kanałach sprzedaży banku: oddziałach, placówkach partnerskich, w call center, a także z poziomu sprzedaży produktów kanałem www.

Oprócz obszaru sprzedaży i obsługi posprzedażowej klientów nowy system pozwala na elektroniczną archiwizację dokumentów oraz obsługę podpisu elektronicznego .

Ciekawostką projektu jest też fakt, iż wdrożony system jest na tyle otwarty, że pracownicy banku są w stanie samodzielnie modyfikować zdefiniowane w systemie procesy a także dodawać nowe.

Jednym z pierwszych założeń, jakie poczyniliśmy na etapie wdrożenia systemu Ferryt Enterprise Platform w Banku Pocztowym była architektura umożliwiająca szybką rekonfigurację systemu, stosownie do zmieniających się wymagań biznesowych oraz potrzeb użytkowników. Założenie to udało się wcielić w życie i dziś dodawanie kolejnych funkcjonalności biznesowych czy modyfikowanie istniejących w systemie procesów nie nastręcza żadnych problemów, a  zdecydowaną większość prac mogą samodzielnie wykonywać pracownicy Banku Pocztowego.” – mówi Radosław Mączyński z DomData AG.

Kontakt
Imię i nazwisko*
Twój adres e-mail*
Firma
Telefon

* pole wymagane

Treść wiadomości

* pole wymagane

PolandEnglish