Ferryt – zawiera szereg rozwiązań biznesowych dedykowanych dla określonych branż (np. obsługa kredytów, sprzedaż ubezpieczeń), jak i rozwiązań standardowych niezależnych od branży (np. e-Archiwum, obsługa kancelarii, windykacje).

Dowiedz się więcej
Narzędzia InForum BI Studio wspomagają procesy zarządcze i decyzyjne we wszystkich istotnych sferach działania współczesnego przedsiębiorstwa: zarządzania efektywnością operacyjną, planowania i budżetowania, controllingu, raportowania, analiz OLAP, zarządzania sprzedażą i marketingiem, kontrolą kluczowych wskaźników w organizacji.

Dowiedz się więcej

BI dedykowany dla służby zdrowia

Powiększa się rodzina rozwiązań BI stworzonych na bazie platformy „InForum BI Studio” produkowanej przez firmę DomData AG. Tym razem na rynek trafi system wspomagający
podejmowanie decyzji związanych z zarządzaniem finansami, ruchem chorych i procedurami medycznymi w szpitalach.

Obok klasycznych już zastosowań, dotyczących planowania oraz rozliczania budżetów dotyczących bieżącej eksploatacji szpitala, takich jak np.: zakup i zużycie mediów, usługi podwykonawców czy wynagrodzenia dla personelu, system InForum ma usprawniać zarządzanie w podstawowych obszarach działalności związanych z leczeniem pacjentów. Dodatkowo, system pozwala na
wykorzystanie zaawansowanych narzędzi wspomagających stosowanie takich metod zarządzania jak Strategiczna Karta Wyników czy Rachunek Kosztów Działań ABC.

BI to nie tylko zarządzanie finansami. To także „Szara i biała analityka”

Moduły analityczne InForum zawierają szereg dedykowanych dla szpitalnych procesów rozwiązań, które umożliwiają np. optymalizację zakupów i zarządzanie zapasami w szpitalnej aptece. W bezpośrednim odniesieniu do pacjentów, nowy system ma za zadanie zoptymalizować zużycie leków i środków medycznych nie tylko na poziomie rodzajów terapii i procedur, ale wręcz indywidualnych przypadków.  Jest to możliwe m.in. dzięki połączeniu w jednym miejscu danych o bieżącej sytuacji w szpitalnej aptece, na poszczególnych blokach operacyjnych, czy wynikach z laboratorium i analityki obrazowej.

Celem nadrzędnym
wdrożenia tego typu rozwiązania jest wyższa efektywność posiadanych przez szpital środków. Dzięki możliwościom analitycznym InForum można lepiej planować koszty funkcjonowania i leczenia w danym szpitalu, śledzić ich rzeczywisty poziom w odniesieniu do dowolnie wybranego wymiaru: całego szpitala, oddziału, a nawet poszczególnych pacjentów. Można też skuteczniej zarządzać portfelem
świadczonych usług medycznych. Zaletą systemu tej klasy jest to,  że bieżącą sytuację szpitala można sprawdzić w dowolnie wybranym momencie i reagować stosownie do zaistniałej sytuacji

mówi Grzegorz Joachimiak, Dyrektor Handlowy w DomData AG Sp. z o.o.

Dane źródłowe mogą pochodzić z dowolnego systemu informatycznego szpitala, raporty analityczne mogą być konfigurowane wg dowolnie przyjętych miar i wymiarów, a wyniki eksportowane do arkuszy kalkulacyjnych i w ten sposób udostępniane wszystkim uczestnikom procesów planowania i budżetowania w szpitalu.

Za logikę medyczną systemu oraz wdrożenia odpowiada partner handlowy DomDaty AG – firma: Konsultant Komputer Sp. z o.o. W tej chwil trwają już pierwsze prace wdrożeniowe w jednym z polskich szpitali, a jego nazwa zostanie ujawniona po zakończeniu projektu.

Kontakt
Imię i nazwisko*
Twój adres e-mail*
Firma
Telefon

* pole wymagane

Treść wiadomości

* pole wymagane

PolandEnglish