BI w instytucjach finansowych

19 lutego 2013 roku DomData AG wzięła udział w IV edycji konferencji poświęconej zagadnieniom Business Intelligence w instytucjach finansowych. Tematyka konferencji dotykała takich zagadnień jak:

  • gromadzenie i integracja danych – hurtownie danych
  • zarządzanie danymi i ich jakością
  • infrastruktura analityczna – narzędzia do zaawansowanej analityki (OLAP, analizy Ad-hoc, Data Mining – eksploracja danych, planowanie strategiczne i operacyjne, dystrybucja informacji, raportów i analiz)
  • narzędzia do zarządzania wydajnością finansową (Performance Management) (planowanie, budżetowanie, prognozowanie, analiza finansowa, strategiczna karta wyników)
  • dynamika wdrożenia BI i otrzymywanych efektów
  • BIG DATA – nowe możliwości analizy danych
  • OLAP – odległe dzieje?
  • integracja z innymi systemami
  • najlepsze praktyki

Podczas konferencji wspólnie odpowiedzieliśmy sobie na pytania „Jaką rolę pełni Business Intelligence procesie podejmowanie decyzji w banku?”, „Co znaczą narzędzia BI dla komunikacji z klientem?” oraz zobaczyliśmy jak sprawuje się Business Intelligence w praktyce.