Ferryt – zawiera szereg rozwiązań biznesowych dedykowanych dla określonych branż (np. obsługa kredytów, sprzedaż ubezpieczeń), jak i rozwiązań standardowych niezależnych od branży (np. e-Archiwum, obsługa kancelarii, windykacje).

Dowiedz się więcej
Narzędzia InForum BI Studio wspomagają procesy zarządcze i decyzyjne we wszystkich istotnych sferach działania współczesnego przedsiębiorstwa: zarządzania efektywnością operacyjną, planowania i budżetowania, controllingu, raportowania, analiz OLAP, zarządzania sprzedażą i marketingiem, kontrolą kluczowych wskaźników w organizacji.

Dowiedz się więcej

Business Intelligence w PKP S.A.

Zakończyło się wdrożenie systemu wspomagającego zarządzanie nieruchomościami w PKP S.A. Za projekt odpowiadali konsultanci firm: PKP Informatyka i DomData AG, a celem prac było precyzyjne planowanie kosztów eksploatacji nieruchomości oraz przychodów z ich wynajmu i sprzedaży.

 

PKP S.A. dysponuje bardzo rozbudowaną bazą nieruchomości: począwszy od gruntów i budynków technicznych związanych z podstawową działalnością spółki, przez dworce kolejowe, aż po lokale mieszkalne. Efektywne zarządzanie tak dużym majątkiem bez dostępu do aktualnych informacji np. o strukturze przychodów i kosztów czy stanie realizacji założeń budżetowych jest niemożliwe. Dlatego spółka podjęła decyzję o zakupie systemu informatycznego, który umożliwi dokładne planowanie i rozliczanie zasobów finansowych, a także ułatwi podejmowanie decyzji w zakresie zagospodarowania i realizacji inwestycji w odniesieniu do ponad 240 tysięcy zarządzanych nieruchomości. Jak mówi Adam Filutowski, Dyrektor Zarządzający do spraw Informatyki i Telekomunikacji w PKP S.A. – Od 2012 roku poprawiamy zarządzanie nieruchomościami spółki. Zależy nam na usprawnianiu i optymalizacji procedur związanych z naszym majątkiem. Nowy system informatyczny jest naturalną konsekwencją tego procesu. Przy skali i ilości wykonywanych obecnie operacji odpowiednie rozwiązania IT są po prostu koniecznością.

 

Wdrożony w spółce system zbudowano w oparciu o autorskie rozwiązanie DomDaty AG: platformę „InForum BI Studio” oraz zintegrowane z nią narzędzia Microsoft. Oprócz konsultantów PKP Informatyka i DomData AG, część prac związanych z konfiguracją systemu w obszarze planowania realizowali pracownicy zespołu controllingu PKP S.A.

 

– Wdrożenie w PKP S.A. to jeden z ciekawszych projektów tego typu. Opracowane rozwiązanie obejmuje dosyć duży zakres danych źródłowych. Centralny element systemu, czyli hurtownia danych, zawiera np. dane dotyczące ponad 240 tys. nieruchomości, 4 mln dokumentów księgowych i 200 mln pozycji księgowań będących podstawą procesów planowania i raportowania. Dane źródłowe zasilające hurtownię pochodzą z systemu SAP ERP, narzędzia do planowania to InForum BI Studio, a raporty i platforma do ich dystrybucji to z kolei technologia Microsoft – mówi Sebastian Smug, Dyrektor ds. Business Intelligence w DomData AG.

 

– Oprócz opracowania rozwiązań planistycznych i raportowych, sporym przedsięwzięciem była integracja dedykowanej hurtowni danych z bazą transakcyjną systemu SAP ERP. Specjaliści PKP Informatyka opracowali mechanizmy pobierające z blisko 200 źródeł dane transakcyjne obszarów SAP finanse (FI), kontroling (CO), nieruchomości (RE) oraz środki trwałe (FI-AA) – mówi Dominik Olszewski, Kierownik Projektu ze strony PKP Informatyka spółka z o.o.29

Kontakt
Imię i nazwisko*
Twój adres e-mail*
Firma
Telefon

* pole wymagane

Treść wiadomości

* pole wymagane

PolandEnglish