Ferryt – zawiera szereg rozwiązań biznesowych dedykowanych dla określonych branż (np. obsługa kredytów, sprzedaż ubezpieczeń), jak i rozwiązań standardowych niezależnych od branży (np. e-Archiwum, obsługa kancelarii, windykacje).

Dowiedz się więcej
Narzędzia InForum BI Studio wspomagają procesy zarządcze i decyzyjne we wszystkich istotnych sferach działania współczesnego przedsiębiorstwa: zarządzania efektywnością operacyjną, planowania i budżetowania, controllingu, raportowania, analiz OLAP, zarządzania sprzedażą i marketingiem, kontrolą kluczowych wskaźników w organizacji.

Dowiedz się więcej

Certyfikacja KIR: jeszcze więcej możliwości dzięki współpracy

Integracja z systemem wymiany informacji na rynku międzybankowym oferowanym przez Krajową Izbę Rozliczeniową zapewni użytkownikom Ferryt.RZE automatyczną, natychmiastową i bezbłędną wymianę danych o dłużnikach. Rozpoczęty w marcu 2011 proces integracji systemów Ferryt.RZE oraz Ognivo zakończył się udzieleniem certyfikatu dla systemu oferowanego przez DomData AG.

Krajowa Izba Rozliczeniowa przyznała certyfikat potwierdzający prawidłowość wymiany informacji o rachunkach bankowych należących do dłużników poszukiwanych przez komorników bądź ZUS. System Ferryt.RZE wspiera proces komunikacji przez pobieranie zapytań z KIR oraz opracowywane ich po stronie banku. Po stwierdzeniu że dłużnik jest klientem banku, generowana jest informacja zwrotna do KIR.

Moduł komunikacji stanowi jedynie drobną część funkcjonalności Ferryt.RZE. System do obsługi rejestru zajęć egzekucyjnych obsługuje wszystkie zadania jakie są realizowane przez bank w związku z uczestnictwem w procesie egzekucji bankowej.

Ferryt.RZE jest kompleksowym rozwiązaniem wspierającym banki na wszystkich etapach i we wszystkich rodzajach zajęć egzekucyjnych rachunków bankowych. Dzięki swojej funkcjonalności, pozwala bankom usystematyzować pracę, nadać jej charakter procesowy a także ograniczyć koszty.
Moduł integracyjny umożliwia odbieranie zapytań składanych przez organy komornicze w Krajowej Izbie Rozliczeniowej oraz – po sprawdzeniu czy poszukiwany rachunek należy do klienta banku – udzielanie stosownej odpowiedzi.

Certyfikat zgodności Ferryt.RZE z systemem wymiany danych stosowanym przez KIR („Ognivo”) zapewni bankom daleko idącą automatyzację, obniżenie pracochłonności oraz uporządkowanie procesu obsługi zajęć. Wprowadzenie mechanizmów komunikacji elektronicznej przyczyni się do dalszego zmniejszenia kosztów rejestracji i obsługi zajęć egzekucyjnych a także minimalizacji błędów jakie mogłyby powstać przy manualnym prowadzeniu spraw.

Ferryt.RZE wyposażony jest w szereg elementów niezbędnych do przeprowadzenia zajęcia egzekucyjnego, m.in. algorytmy obliczeń odsetek, wyboru rachunków do spłat czy też generacji wewnętrznej pism i druków.

W systemie zdefiniowane są m.in. następujące procesy składowe:

  • Rejestracja i aktualizacja zajęcia,
  • Obsługa zbiegu egzekucji,
  • Zawieszenie/wznowienie/umorzenie egzekucji,
  • Obsługa egzekucji w systemie transakcyjnym banku,
  • Obsługa postanowienia organów egzekucyjnych o zwolnieniu środków spod egzekucji
  • Obsługa wezwania organów egzekucyjnych o udzielenie wyjaśnień do prowadzonego postępowania
  • Proces wpisania spłaty zewnętrznej, która zrobiona została ręcznie w systemie centralnym

Więcej o Zajęciach Egzekucyjnych w DomData: Ferryt.RZE.

Kontakt
Imię i nazwisko*
Twój adres e-mail*
Firma
Telefon

* pole wymagane

Treść wiadomości

* pole wymagane

PolandEnglish