Ferryt – zawiera szereg rozwiązań biznesowych dedykowanych dla określonych branż (np. obsługa kredytów, sprzedaż ubezpieczeń), jak i rozwiązań standardowych niezależnych od branży (np. e-Archiwum, obsługa kancelarii, windykacje).

Dowiedz się więcej
Narzędzia InForum BI Studio wspomagają procesy zarządcze i decyzyjne we wszystkich istotnych sferach działania współczesnego przedsiębiorstwa: zarządzania efektywnością operacyjną, planowania i budżetowania, controllingu, raportowania, analiz OLAP, zarządzania sprzedażą i marketingiem, kontrolą kluczowych wskaźników w organizacji.

Dowiedz się więcej

Chcesz oferować systemy BI? – Zostań partnerem DomDaty

Sprzedaż oprogramowania za pośrednictwem sieci partnerów handlowych to powszechna praktyka firm softwareowych. Dla nich samych jest to okazja do zwiększenia rynkowego zasięgu, dla partnerów szansa na poszerzenie oferty i dodatkowe zyski, a dla nabywców, oprócz korzyści wynikających z przeznaczenia danego oprogramowania, jest coś jeszcze: dostęp do szerszego wachlarza produktów i usług. Podobną drogą podąża poznańska firma DomData AG Sp. z o.o., produkująca oprogramowanie klasy Business Intelligence oraz systemy wspomagające zarządzanie procesami biznesowymi. DomData AG jest obecna na europejskim rynku od kilkunastu lat, swoje produkty sprzedaje w Polsce, Niemczech, Szwajcarii, Austrii i USA, a o współpracy z partnerami handlowymi opowiada Grzegorz Joachimiak, Dyrektor Handlowy DomDaty:

 

Jak wygląda sieć partnerów DomDaty AG w 2013 roku?

G.J.: Obecnie status partnera mają duzi rynkowi gracze tacy jak: Sage, Wincor Nixdorf czy NextiraOne, a obok nich działają też małe firmy konsultingowe, specjalizujące się w dość wąskich dziedzinach zarządzania. Pamiętać jednak należy o tym, iż nie dążymy do pozyskania jak największej liczby partnerów. Bardziej zależy nam na unikalności ich kompetencji i stworzeniu sytuacji, w której ich i nasze rozwiązania mogą doprowadzić do powstania synergii przynoszącej korzyści wszystkim uczestnikom procesu handlowego.

Kogo więc szukacie w tej chwili?

G.J.: Przede wszystkim zależy nam na producentach i integratorach systemów IT, którzy chcieliby rozszerzyć swoje port folio o systemy klasy business Intelligence lub narzędzia controllingowe. Kolejna, ważna dla nas grupa, to firmy konsultingowe, zajmujące się optymalizacją wybranych procesów zarządzania, controllingiem finansowym bądź pomagające pozyskiwać fundusze unijne.

W zależności od profilu firmy zainteresowanej partnerstwem, jesteśmy w stanie tak dopasować ramy współpracy, aby nasze rozwiązania mogły jak najszybciej stać się przedmiotem działań sprzedażowych nowych partnerów i jednocześnie zagwarantować im korzystne warunki współpracy.

Co oferujecie nowym partnerom?

G.J.: Oferta dla firm, które dopiero rozpoczną współpracę, jest identyczna z tym co proponujemy dotychczasowym partnerom: atrakcyjne i elastyczne warunki rozliczeń, szkolenia handlowe i wsparcie marketingowe dla działań sprzedażowych związanych z produktami DomDaty, a także coś co nazywa się sprzedażą wiązaną, czyli możliwość oferowania przez handlowców DomDaty kompetencji, którymi dysponują firmy partnerskie. Nie bez znaczenia jest też fakt, że nasze produkty, takie jak, np. InForum BI Studio, to na tyle elastyczne rozwiązania, iż z powodzeniem mogą być rozwijane przez naszych partnerów. Już w tej chwili istnieją narzędzia dedykowane różnym branżom czy różnym obszarom zarządzania, a opracowane przez partnerów handlowych DomDaty. Po naszej stronie nie ma żadnych przeszkód, aby powstawały kolejne tego typu produkty.

Jak wygląda współpraca po podpisaniu umowy z DomDatą?

G.J.: Zgodnie z zapisami umowy partnerskiej, nowy partner który chce sprzedawać np. InForum BI Studio musi przejść szkolenia produktowe. Celem tego procesu jest przygotowanie handlowców naszego partnera do samodzielnej sprzedaży rozwiązań IT opartych o nasze oprogramowanie. W przypadku firm zajmujących się integracją systemów IT, szkolenie może być rozszerzone o elementy związane z konfiguracją ww narzędzi. Dzięki temu ich konsultanci będą mogli przejąć odpowiedzialność za cały cykl życia projektu: od wstępnych rozmów handlowych, przez projekt systemu, jego wdrożenie, aż po zapewnienie klientowi opieki serwisowej.

Czy to oznacza, że tylko firmy IT mogą prowadzić kompleksowe wdrożenia rozwiązań opartych o produkty DomDaty?

G.J.: Absolutnie nie. Jeśli firmy z pozostałych dwóch grup zechcą oferować nasze rozwiązania, DomData AG z pewnością im w tym pomoże. Cześć firm z pewnością będzie zainteresowana współpracą tylko na etapie procesów handlowych i prace wdrożeniowe zostawi nam lub innym partnerom, a część firm będzie samodzielnie rozwijać nowe produkty IT wspomagające określone obszary zarządzania. Jak już wspominałem, już tak się dzieje i na rynku są rozwiązania, które przygotowali partnerzy i to nie tylko Ci, którzy produkują czy wdrażają oprogramowanie, ale wywodzą się z tzw. „czystego konsultingu. Mam tu na myśli np. system wspomagający zarządzanie rentownością w oparciu o metodę ABC/M i narzędzia do zarządzania ocenami pracowniczymi, systemami premiowymi i motywacyjnymi w firmach. Pierwszy przypadek to system ProfitEnigma ABC/M, wdrożony w firmie Pol-Hun , a drugie rozwiązanie to system o nazwie „e-Motiv”. Te dwa narzędzia to przykład na wspominaną elastyczność InForum i podatność na kolejne modyfikacje, nowe zastosowania. Wystarczy odrobina chęci, zaangażowania i wówczas na pewno znajdziemy rozwiązanie, które będzie optymalne dla nas, partnerów handlowych i przede wszystkim końcowych użytkowników systemu.

Kontakt
Imię i nazwisko*
Twój adres e-mail*
Firma
Telefon

* pole wymagane

Treść wiadomości

* pole wymagane

PolandEnglish