Ferryt – zawiera szereg rozwiązań biznesowych dedykowanych dla określonych branż (np. obsługa kredytów, sprzedaż ubezpieczeń), jak i rozwiązań standardowych niezależnych od branży (np. e-Archiwum, obsługa kancelarii, windykacje).

Dowiedz się więcej
Narzędzia InForum BI Studio wspomagają procesy zarządcze i decyzyjne we wszystkich istotnych sferach działania współczesnego przedsiębiorstwa: zarządzania efektywnością operacyjną, planowania i budżetowania, controllingu, raportowania, analiz OLAP, zarządzania sprzedażą i marketingiem, kontrolą kluczowych wskaźników w organizacji.

Dowiedz się więcej

DomData AG na rynku nieruchomości

DomData AG kończy pierwszy etap wdrożenia systemu Ferryt.Mobile u jednego z niemieckich zarządców nieruchomości. Dostarczona aplikacja przeznaczona jest na tablety wyposażone w system Android bądź iOS, a jej zadaniem jest usprawnienie procesów biznesowych u klienta związanych z wynajmem i zarządzaniem nieruchomościami.

Pierwszy etap wdrożenia to uruchomienie elektronicznych protokołów zdawczo-odbiorczych, stosowanych w trakcie odbiorów mieszkań od dotychczasowych najemców.

Cele i korzyści

Dzięki Ferryt.Mobile, pracownicy mogą:

  • kompletować elektroniczne wersje dokumentów potrzebnych do odbioru mieszkania i korzystać z nich na tablecie podczas wizyty u najemcy
  • tworzyć niezbędną dokumentację towarzyszącą procesowi odbioru mieszkania zarówno w biurze jak i podczas wizyt w zwalnianym lokalu
  • wykonywać fotografie dokumentujące stan i wyposażenie mieszkania i załączać je do dokumentacji zdawczo-odbiorczej mieszkania
  • generować protokół zdawczo odbiorczy z informacjami o stanie technicznym mieszkania, wymaganych naprawach czy zmianach, które zaszły w jego infrastrukturze,
  • podpisywać wraz z najemcą ten protokół
  • wysyłać go wraz z pismem przewodnim bezpośrednio do najemcy pod jego adres email.

Wartością dodaną aplikacji dostarczonej przez DomDatę jest stworzenie niezawodnego obiegu dokumentów. Dokumenty powstaja automatycznie w oparciu o wczesniej przygotowane szablony.

Co dalej?

Po zakończeniu obecnego etapu projektu DomData planuje wdrożenie dodatkowych funkcjonalności związanych z wynajmem lokali mieszkalnych i komercyjnych, a także modułów umożliwiających zdalną obsługę nieruchomości. Chodzi m.in. o procesy związane z wprowadzaniem na tablet zgłoszeń o usterkach i awariach oraz przesyłaniem zleceń naprawczych bezpośrednio z tabletu do zleceniobiorców.

Kontakt
Imię i nazwisko*
Twój adres e-mail*
Firma
Telefon

* pole wymagane

Treść wiadomości

* pole wymagane

PolandEnglish