Ferryt – zawiera szereg rozwiązań biznesowych dedykowanych dla określonych branż (np. obsługa kredytów, sprzedaż ubezpieczeń), jak i rozwiązań standardowych niezależnych od branży (np. e-Archiwum, obsługa kancelarii, windykacje).

Dowiedz się więcej
Narzędzia InForum BI Studio wspomagają procesy zarządcze i decyzyjne we wszystkich istotnych sferach działania współczesnego przedsiębiorstwa: zarządzania efektywnością operacyjną, planowania i budżetowania, controllingu, raportowania, analiz OLAP, zarządzania sprzedażą i marketingiem, kontrolą kluczowych wskaźników w organizacji.

Dowiedz się więcej

DomData AG Sp. z o.o. jest Beneficjentem Działania 6.1 POIG

DOTACJE NA INNOWACJE

Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla innowacyjnych produktów i usług DomData AG

Nazwa beneficjenta: DomData AG Sp. z o.o.

Wartość projektu: 12.000 PLN

Wartość dofinansowania: 9.600 PLN

Wartość dofinansowania z EFRR: 8.160 PLN

Okres realizacji projektu: 01.10.2010 – 31.03.2011

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Kontakt
Imię i nazwisko*
Twój adres e-mail*
Firma
Telefon

* pole wymagane

Treść wiadomości

* pole wymagane

PolandEnglish