DomData AG Sp. z o.o. jest Beneficjentem Działania 6.1 POIG

DOTACJE NA INNOWACJE

Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla innowacyjnych produktów i usług DomData AG

Nazwa beneficjenta: DomData AG Sp. z o.o.

Wartość projektu: 12.000 PLN

Wartość dofinansowania: 9.600 PLN

Wartość dofinansowania z EFRR: 8.160 PLN

Okres realizacji projektu: 01.10.2010 – 31.03.2011

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego