Ferryt – zawiera szereg rozwiązań biznesowych dedykowanych dla określonych branż (np. obsługa kredytów, sprzedaż ubezpieczeń), jak i rozwiązań standardowych niezależnych od branży (np. e-Archiwum, obsługa kancelarii, windykacje).

Dowiedz się więcej
Narzędzia InForum BI Studio wspomagają procesy zarządcze i decyzyjne we wszystkich istotnych sferach działania współczesnego przedsiębiorstwa: zarządzania efektywnością operacyjną, planowania i budżetowania, controllingu, raportowania, analiz OLAP, zarządzania sprzedażą i marketingiem, kontrolą kluczowych wskaźników w organizacji.

Dowiedz się więcej

DomData AG w projekcie eSESH

Od 1 marca 2010 DomData AG Sp. z o.o. jest członkiem konsorcjum realizującego transeuropejski projekt eSESH współfinansowany przez Komisję Europejską.

Opis projektu:

Projekt eSESH (Saving Energy in Social Housing with ICT) poświęcony jest zaprojektowaniu, opracowaniu i pilotażowym wdrażaniu nowych rozwiązań, mających na celu umożliwienie trwałego ograniczenia zużycia energii przez użytkowników mieszkań socjalnych. Realizowany jest poprzez zapewnienie użytecznych usług IT w zakresie zarządzania energią (Energy Management Services – EMS) i propagowania bezpośrednio wśród najemców odpowiedniej świadomości związanej ze zużyciem energii (Energy Awareness Servies – EAS). Projekt zapewni skuteczne monitorowanie i kontrolę IT lokalnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz dostarczy zarządcom mieszkaniowym, lokalnym władzom i rządom dane wymagane do optymalizacji polityki energetycznej i podejmowania decyzji na szczeblach krajowym, regionalnym i organizacyjnym. eSESH pomoże Europie w realizacji celów związanych z redukcją emisji dwutlenku węgla poprzez znaczne zmniejszenie zużycia energii w mieszkaniach socjalnych.

Więcej informacji o projekcie: esesh.eu.

 

Opis projektu w języku angielskim:

The eSESH – Saving Energy in Social Housing with ICT project aims to design, develop and pilot new solutions to enable sustained reductions in energy consumption across European social housing. This is to be accomplished by providing usable ICT-based services for Energy Management (EMS) and Energy Awareness (EAS) directly to tenants, by providing effective ICT monitoring and control of local generation of power and heat and by providing social housing providers, regional and national government with the data they need to optimise their energy-related policy and investment decisions at national, regional and organisational level. The project will help Europe meet emission targets by achieving a significant reduction of energy consumption in European social housing.

Kontakt
Imię i nazwisko*
Twój adres e-mail*
Firma
Telefon

* pole wymagane

Treść wiadomości

* pole wymagane

PolandEnglish