Ferryt – zawiera szereg rozwiązań biznesowych dedykowanych dla określonych branż (np. obsługa kredytów, sprzedaż ubezpieczeń), jak i rozwiązań standardowych niezależnych od branży (np. e-Archiwum, obsługa kancelarii, windykacje).

Dowiedz się więcej
Narzędzia InForum BI Studio wspomagają procesy zarządcze i decyzyjne we wszystkich istotnych sferach działania współczesnego przedsiębiorstwa: zarządzania efektywnością operacyjną, planowania i budżetowania, controllingu, raportowania, analiz OLAP, zarządzania sprzedażą i marketingiem, kontrolą kluczowych wskaźników w organizacji.

Dowiedz się więcej

DomData rozbudowuje „Generator Wniosków” w WFOŚiGW w Poznaniu

Poznański producent oprogramowania, firma DomData AG rozbudowała internetowy system generowania wniosków w projektach inwestycyjnych, współfinansowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska iGospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu jest instytucją, której podstawowym zadaniem jest finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych i pozainwestycyjnych w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.  Wraz z pozostałymi piętnastoma funduszami wojewódzkimi i z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodne, tworzy system wspierania przedsięwzięć ekologicznych w Polsce.  Beneficjentami pomocy finansowej są samorządy terytorialne, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe oraz instytucje zajmujące się ochroną środowiska i gospodarką wodną.

 

Z kolei, Internetowy generator jest elementem portalu internetowego, w którym beneficjenci pomocy finansowej udzielanej przez poznański  WFOŚiGW mogą wypełniać wszelkie wnioski związane z realizowanymi projektami inwestycyjnymi. Generator zawiera szereg aktywnych formularzy, dzięki którym obieg papierowej dokumentacji zmniejszono do minimum. Nowe funkcjonalności, jakie wdrożyli konsultanci DomDaty, pozwolą m.in. na: wypełnienie wniosku on-line przez Internet, zachowanie wersji roboczej, wydruk próbny, weryfikację poprawności wypełnienia, możliwość tworzenia kopii na podstawie poprzednio wypełnionych formularzy, nanoszenie poprawek do złożonych już wniosków lub aktualizacji dla wniosków będących już w trakcie realizacji. Złożone dokumenty można też zapisać w formacie PDF lub wydrukować.

 

Obok realizacji wymienionych wyżej prac, DomData AG odpowiada także za wsparcie serwisowe całego systemu do obsługi wniosków.

Kontakt
Imię i nazwisko*
Twój adres e-mail*
Firma
Telefon

* pole wymagane

Treść wiadomości

* pole wymagane

PolandEnglish