Ferryt – zawiera szereg rozwiązań biznesowych dedykowanych dla określonych branż (np. obsługa kredytów, sprzedaż ubezpieczeń), jak i rozwiązań standardowych niezależnych od branży (np. e-Archiwum, obsługa kancelarii, windykacje).

Dowiedz się więcej
Narzędzia InForum BI Studio wspomagają procesy zarządcze i decyzyjne we wszystkich istotnych sferach działania współczesnego przedsiębiorstwa: zarządzania efektywnością operacyjną, planowania i budżetowania, controllingu, raportowania, analiz OLAP, zarządzania sprzedażą i marketingiem, kontrolą kluczowych wskaźników w organizacji.

Dowiedz się więcej

Ferryt Enterprise Platform – zintegrowana platforma biznesowa

Ferryt Enterprise Platform – platforma procesowo-transakcyjna z predefiniowanymi modelami biznesowymi – jako uzupełnienie i uszlachetnienie centralnego systemu bankowego. To produkt, który zawiera w sobie wiele rozwiązań biznesowych.

Kilka lat temu, dla większości banków działających w Polsce zakończył się okres wdrażania scentralizowanych systemów bankowych. Wdrożenie centralnego systemu bankowego wprowadzało „nowy ład” do banku, umożliwiając odmiejscowioną obsługę klientów, a dzięki bankomatom, POSom i bankowości internetowej również poza nim.

W krótkim okresie po wdrożeniu systemu okazywało się jednak, że:

  • stabilny z definicji system centralny, okazał się mało przyjazny i nieelastyczny z punktu widzenia użytkownika końcowego,
  • klientocentryczny system wymaga częstych modyfikacji kanału sprzedaży i obsługi w celu dopasowania oferty i sposobu jej ofertowania bez konieczności dokonywania głęboko idących, a co za tym idzie, kosztownych zmian w systemie centralnym.

Zmiany wprowadzane były pierwotnie poprzez modyfikacje systemu centralnego, były one jednak kosztowne i wiązały się z długim czasem wdrożenia. Inną drogą było tworzenie i integrowanie niezależnych aplikacji – to podejście w dłuższej perspektywie oznaczało jednak wzrost kosztów związanych z infrastrukturą oraz eksploatacją całości funkcjonujących w banku systemów (wdrażane niezależnie aplikacje wymagały często nowej infrastruktury, wiązały się z dodatkowym serwisem oraz koniecznością zbudowania po stronie banku wiedzy koniecznej do ich utrzymania).

Nowoczesne polskie banki i działające w Polsce zagraniczne instytucje kredytowe, nastawione na rozwój rynku, szybkość i jakość w obsłudze klienta oraz te, które optymalizują swoją organizację pod względem kosztowym, zaczęły się zastanawiać nad platformami, na bazie których byłyby tworzone rozwiązania o określonej klasie.

Kontakt
Imię i nazwisko*
Twój adres e-mail*
Firma
Telefon

* pole wymagane

Treść wiadomości

* pole wymagane

PolandEnglish