Ferryt.FrontEnd w sieci oddziałów Banku Pocztowego S.A.

Bank Pocztowy SA uruchomił system Ferryt FrontEnd w całej swojej sieci oddziałów i mikrooddziałów. Ferryt.FrontEnd jest podstawowym interfejsem użytkownika pracującego w placówce sieci własnej lub partnerskiej oraz dla pracowników CallCenter.

Wdrożenie realizowane przez DomData AG obejmowało między innymi integrację z systemami informatycznymi Banku poprzez szynę integracyjną ESB oraz budowę warstwy integracyjnej middleware.

Wdrożenie Ferryt.FrontEnd spowodowało znaczne unowocześnienie środowiska pracy dla doradcy klienta w placówce, kasjera lub agenta contact center ułatwiające realizację zadań biznesowych przez obsługę danych i procesów z różnych systemów na jednym ekranie.

Podstawowym zadaniem narzędzia jest zintegrowanie wielu systemów oraz dostarczenie spójnego, zoptymalizowanego pod kątem procesów i ergonomicznego interfejsu użytkownika dla pracowników zaangażowanych w obsługę klienta lub prowadzących nadzór.

Dostępność systemu poprzez przeglądarkę internetową oznacza brak konieczności instalowania i utrzymywania aplikacji we wszystkich lokalizacjach korzystających z systemu.

Po wdrożeniu systemu wszelkie operacje dokonywane w placówce są wykonywane szybciej, sprawniej i z jednego systemu a podczas obsługi bieżącej klienta można równolegle prowadzić procesy sprzedażowe.

Obszary biznesowe, które zostały zaimplementowane w systemie to między innymi:

  • Widok klienta 360º
  • Oferta dla klienta
  • Operacje na rachunkach
  • Zarządzanie lokatami
  • Sprzedaż kredytów
  • Operacja na kredytach
  • Zarządzanie kartami
  • Obsługa kasowa
  • Zgody i oświadczenia 

Wdrożone rozwiązanie jest zbudowane w architekturze SOA i jest stworzone przy wykorzystaniu najnowszych technologii. System gwarantuje wysoką wydajność nawet przy jednoczesnej realizacji operacji cechujących się dużą masowością.