Ferryt.Windykacje w GBS Barlinek

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku wdrożył system do obsługi windykacji,  łącznie z elektronicznym repozytorium dokumentów. Dostarczone rozwiązanie oparte jest na module Ferryt.Windykacje. Celem wdrożenia była przede wszystkim automatyzacja kroków rutynowych oraz akcji masowych.

 

Istotnym założeniem była również możliwość monitorowania aktywności windykatorów, weryfikacja statusu działań windykacyjnych, kontrola terminowości wykonywania zadań oraz raportowanie.
Dostarczony system w pełni zarządza obszarem windykacji przydzielając zadania pracownikom działu przyczyniając się wzrostu optymalizacji działań.

Wdrożenie systemu usprawniło między innymi:

  • Automatyzację akcji masowych
  • Generowanie pism, SMS oraz e-mail
  • Zarządzanie kolejką telefonów do wykonania
  • Obsługę połączeń telefonicznych
  • Wsparcie prowadzenia rozmów telefonicznych
  • Obsługę obietnic i rozłożenia długu na raty
  • Obsługę sytuacji nadzwyczajnych dot. dłużnika
  • Restrukturyzację
  • Kwalifikację do twardej windykacji

Działania te mają wpływ na lepsze zarządzanie długami oraz poprawę ściągalności wierzytelności od dłużników oraz obniżenie kosztów „per dług”.
System windykacyjny został zintegrowany z systemem centralnym banku.
GBS Bank w pierwszej kolejności automatyzował obszar miękkiej windykacji, który cechuje się dużą masowością, Natomiast wdrożenie obsługi windykacji twardej zakończy się w I kw 2015 roku. Projekt jest realizowany wspólnie z partnerem DomDaty, firmą: Wincor Nixdorf.