Ferryt – zawiera szereg rozwiązań biznesowych dedykowanych dla określonych branż (np. obsługa kredytów, sprzedaż ubezpieczeń), jak i rozwiązań standardowych niezależnych od branży (np. e-Archiwum, obsługa kancelarii, windykacje).

Dowiedz się więcej
Narzędzia InForum BI Studio wspomagają procesy zarządcze i decyzyjne we wszystkich istotnych sferach działania współczesnego przedsiębiorstwa: zarządzania efektywnością operacyjną, planowania i budżetowania, controllingu, raportowania, analiz OLAP, zarządzania sprzedażą i marketingiem, kontrolą kluczowych wskaźników w organizacji.

Dowiedz się więcej

FM Bank PBP S.A. wybiera Ferryt Enterprise

FM Bank PBP wdrożył system Ferryt Enterprise Platform, który usprawni zarządzanie kredytami oraz powiązane z tymi procesami obszary. Zakres projektu realizowanego z DomData to:

  • Dostarczenie i instalację systemu klasy BPMS do zarządzania procesami biznesowymi
  • Przeprowadzenie analizy dla określonych umową procesów produktowych
  • Implementacja wymienionych powyżej procesów obejmująca część internetową, mobilną oraz back-office-ową
  • Instalacja i konfiguracja szyny integracyjnej wraz z konfiguracją niezbędnych usług
  • Przeprowadzenie integracji z systemami funkcjonującymi w Banku oraz z usługami zewnętrznych dostawców
  • Wdrożenie produkcyjne procesów w tym także związanych ze sprzedażą produktów oferowanych przez Bank obejmujące część internetową, aplikację mobilną (ewniosek) oraz część back-office-ową
  • Dostarczenie modułu decyzyjnego do oceny ryzyka kredytowego (scoring/rating)
  • Przeprowadzenie analizy oraz implementację wybranych modeli oceny ryzyka kredytowego

 

Utrzymanie i serwis wdrożonych w Banku rozwiązań

Pierwsze uruchomienie produkcyjne nastąpiło cztery miesiące po podpisaniu umowy na dostarczenie licencji i wdrożenie systemu. Umożliwiło to otwarcie nowych działalności banku, z których nie korzystano wcześniej.

Kontakt
Imię i nazwisko*
Twój adres e-mail*
Firma
Telefon

* pole wymagane

Treść wiadomości

* pole wymagane

PolandEnglish