Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku wybiera Ferryt Enterprise

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku zdecydował się na wdrożenie systemu do obsługi kredytów, łącznie z elektronicznym archiwum dokumentów opartego na Ferryt Enterprise Platform z wykorzystaniem systemu workflow.

 

GBS Bank ma zamiar w pierwszej kolejności ustandaryzować, zoptymalizować oraz zautomatyzować w narzędziu procesy biznesowe związane z obsługą kredytów dla firm. Automatyzacja ma obejmować między innymi:

  • realizację kroków rutynowych w procesach
  • zarządzenie dokumentacją
  • komunikację z zewnętrznymi bazami danych (MIG DZ, BR, BIK)
  • wsparcie w ocenie ryzyka kredytowego
  • rejestrację klienta oraz umowy kredytowej w systemie centralnym na podstawie danych zebranych podczas procesowania wniosku 

Istotnym elementem wdrożenia jest zastosowanie elektronicznego repozytorium dokumentów, którego zadaniem jest digitalizacja dokumentów papierowych oraz ich przechowywanie w ustandaryzowanej strukturze pozwalającej na dostęp zgodnie z przydzielonymi uprawnieniami. Dokumenty elektroniczne są dostępne natychmiast z dowolnego miejsca w sieci banku.
Wdrożenie obejmuje również integracje z systemami banku poprzez szynę integracyjną ESB. Wdrożenie jest realizowane wspólnie z partnerem Wincor Nixdorf.