InForum BI Studio u kolejnego niemieckiego klienta

Za sprawą naszego partnera wdrożeniowego firmy:  RB ImConsult GmbH, kolejny niemiecki zarządca nieruchomości wykorzystuje system InForum BI Studio.

Nabywcą jest firma: Gebäudewirtschaft Cottbus, a przedmiotem wdrożenia było opracowanie modelu i budowa hurtowni danych w oparciu o platformę programistyczną InForum BI Studio.Opracowana przez zespół RB ImConsult GmbH hurtownia została zintegrowana  z systemem SAP i jego modułami wspomagającymi zarządzanie nieruchomościami i finansami (moduły: SAP RE i FI/CO).

Celem wdrożenia był system, który ułatwia raportowanie oraz pozyskiwanie danych niezbędnych do pracy na dedykowanych aplikacjach, wykorzystywanych m.in. do strategicznego zarządzania portfelem nieruchomości. Pobieranie danych źródłowych z systemu SAP odbywa się przy udziale narzędzi ETL (ang. Extract. Transform & Load) , opracowanych przez specjalistów DomDaty.

DomData AG i platforma InForum BI Studio mają bardzo silną pozycję na niemieckim rynku rozwiązań dla zarządców nieruchomości. Kolejne wdrożenie, tym razem w Cottbus  to dowód dużego zaufania dla nas i uznania dla jakości  naszego produktu. – mówi Sebastian Smug, Dyrektor Jednostki Biznesowej InForum BI Studio z DomData AG.