Ferryt – zawiera szereg rozwiązań biznesowych dedykowanych dla określonych branż (np. obsługa kredytów, sprzedaż ubezpieczeń), jak i rozwiązań standardowych niezależnych od branży (np. e-Archiwum, obsługa kancelarii, windykacje).

Dowiedz się więcej
Narzędzia InForum BI Studio wspomagają procesy zarządcze i decyzyjne we wszystkich istotnych sferach działania współczesnego przedsiębiorstwa: zarządzania efektywnością operacyjną, planowania i budżetowania, controllingu, raportowania, analiz OLAP, zarządzania sprzedażą i marketingiem, kontrolą kluczowych wskaźników w organizacji.

Dowiedz się więcej

InForum w PKP SA: koniec drugiego etapu wdrożenia

Zakończył się drugi etap wdrożenia systemu wspomagającego proces budżetowania w PKP S.A. Za projekt odpowiadały firmy PKP Informatyka i DomData AG. System umożliwia precyzyjne planowanie kosztów działalności spółki.

 

PKP S.A. dysponuje bardzo rozbudowaną bazą nieruchomości: począwszy od dworców kolejowych i gruntów, po budynki techniczne związane z działalnością spółki, a nawet lokale mieszkalne. Efektywne zarządzanie tak dużym majątkiem nie jest możliwe bez dostępu do aktualnych informacji np. o strukturze przychodów i kosztów czy stanie realizacji założeń budżetowych. W 2013 roku spółka wprowadziła rozwiązanie informatyczne umożliwiające planowanie oraz raportowanie przychodów i kosztów związanych z zarządzaniem nieruchomościami. Nowy system ułatwia podejmowanie decyzji w zakresie zagospodarowania i realizacji inwestycji w odniesieniu do ponad 240 tysięcy nieruchomości.

 

System stworzono w oparciu o autorskie rozwiązanie DomDaty AG: platformę „InForum BI Studio” oraz zintegrowane z nią narzędzia Microsoft. Centralnym elementem systemu jest hurtownia danych zasilana informacjami z systemu SAP ERP. W 2014 roku PKP S.A. zdecydowała się na rozszerzenie zastosowania systemu InForum o nowe obszary planowania.

 

W ramach realizowanego w 2014 projektu istniejące rozwiązanie zostało rozbudowane o planowanie kosztów działalności ogólnozakładowej w podziale na miejsca powstawania kosztów (MPK), planowanie kosztów projektów oraz zakupów inwestycyjnych dla 25 departamentów. Start produkcyjny systemu nastąpił w listopadzie 2014. Nowe narzędzie planistyczne zostało wykorzystane do wsparcia procesu budżetowania na rok 2015. Wdrożenie realizowane było w modelu kooperacyjnym, co oznacza, że w prace związane z konfiguracją systemu zaangażowani byli pracownicy zespołu controllingu PKP S.A. Główne korzyści z wdrożenia systemu to: skrócenie czasu potrzebnego na zebranie danych planistycznych, zwiększenie transparentności procesu budżetowania oraz stworzenie struktury danych planistycznych. Ułatwia to monitorowanie realizacji strategii na poszczególnych szczeblach organizacji. Z systemu InForum korzysta obecnie ponad 80 pracowników PKP S.A.

Kontakt
Imię i nazwisko*
Twój adres e-mail*
Firma
Telefon

* pole wymagane

Treść wiadomości

* pole wymagane

PolandEnglish