InForum: Warto Spróbować

IWS: Co to takiego?

InForum Warto Spróbować (IWS) to oferta firmy DomData AG dotycząca optymalizacji wybranych obszarów zarządzania, a skierowana do kadry kierowniczej średnich i dużych firm. Zainteresowanym oferujemy 3 dniowe warsztaty doradcze w zakresie planowania i wielowymiarowych analiz z wykorzystaniem systemu klasy Business Intelligence.

Usługa w bardzo krótkim czasie pozwala rozwiązać krytyczne problemy w zakresie planowania i analizy wyników ekonomicznych przedsiębiorstw. Dodatkowo, program warsztatów umożliwia sprawdzenie jak w tego typu sytuacjach może pomóc użycie systemu klasy BI.

Oferta jest idealna dla osób, które nie są zdecydowane na pełne wdrożenie systemu do budżetowania czy raportowania, a zwłaszcza zaawansowanego narzędzia klasy BI, ale chcą sprawdzić jak jego użytkowanie wpłynie na rozwiązanie problemów. W trakcie warsztatów zostaną zoptymalizowane wybrane procesy biznesowe, a następnie otrzymujecie Państwo możliwość przetestowania systemu InForum BI Studio w realnych i typowych dla Waszej firmy sytuacjach.

IWS – jak to się odbywa?

InForum Warto Spróbować to: 3 dniowe warsztaty, na których zostanie zrealizowane pilotażowe rozwiązanie w wybranym obszarze zarządzania (np. analiza kosztów).
3-miesięczna nieograniczona stanowiskowo licencja na system InForum BI Studio. Realizacja prac może odbywać się w jednym z dwóch wariantów:

WARIANT I:

  • Instalacja InForum w środowisku klienta.
  • Migracja przygotowanych przez klienta danych.
  • Przygotowanie szablonów analiz.
  • Przygotowanie szablonów kokpitów menedżerskich.

WARIANT II:

  • Instalacja InForum w środowisku klienta.
  • Migracja przygotowanych przez klienta danych.
  • Przygotowanie projektu oraz formularzy do wprowadzania danych.

Przykłady Zastosowań?

W ostatnim czasie pomogliśmy sprawdzić możliwości InForum kilku klientom reprezentującym różne branże: transportową, finansową, logistyczną, czy produkcyjną. Nasi klienci zgłaszali dosyć podobne problemy dotyczące m.in takich obszarów jak: Planowanie i budżetowanie, Zarządzanie ryzykiem, zarządzanie produkcją, personelem, raportowanie itp.

W trakcie dedykowanych warsztatów, nasi konsultanci opracowali specjalne modele procesów wychodzące naprzeciw zgłaszanym potrzebom oraz demonstrowali możliwości systemu InForum BI Studio. Po krótkim przeszkoleniu z zakresu planowania, zbierania danych źródłowych i przetwarzania ich w InForum, klienci otrzymali w pełni funkcjonalne oprogramowanie, które mogli wykorzystać i przetestować w swojej codziennej pracy. W efekcie, wszyscy uczestnicy testów zdecydowali się na przedłużenie współpracy i zakup nieograniczonych czasowo licencji na InForum BI Studio.

Więcej na ten temat piszemy w odrębnym artykule, a Wszystkich Państwa zainteresowanych przetestowaniem możliwości InForum, zapraszamy do kontaktu z nami: