InForum Warto Spróbować

InForum Warto Spróbować (IWS) to możliwość przetestowania narzędzia Business Intelligence na danych Klienta.

A co dokładnie oznacza IWS? 

  1. Uporządkowanie danych i ich przekształcenie w użyteczne informacje.
  2. Zbieranie, integrowanie, analizowanie i prezentowanie dostępnych informacji w jasny i czytelny sposób.
  3. Rozwiązanie rzeczywistych problemów w wybranym obszarze zarządzania (między innymi: planowanie i budżetowanie, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie operacyjne).
  4. Usprawnienie procesów gospodarczych.
  5. I najważniejsze: sprawne podejmowanie decyzji i ułatwienie funkcjonowania przedsiębiorstwa.