Biznesowe forum z… InForum. Dołącz do dyskusji!

Coraz więcej danych zaczyna pojawiać się na firmowym biurku lub na pulpicie laptopa? Menedżerowie nie mogą skutecznie podejmować decyzji, bo brakuje pełnych informacji o sytuacji ekonomicznej lub potrzeba coraz więcej czasu na dotarcie do potrzebnych danych! W takiej sytuacji warto skorzystać z rozwiązania, które oprócz uporządkowania wzbierającego morza danych, przekształci je w użyteczne informacje.

Wśród producentów oprogramowania panuje przekonanie, że system klasy Business Intelligence w znacznym stopniu ułatwia funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Instalowane w coraz większej liczbie firm narzędzie tej klasy, pozwala na zbieranie, integrowanie, analizowanie i – co najważniejsze – prezentowanie dostępnych informacji w jasny i czytelny sposób. Wszystko dzięki takim narzędziom jak: kokpity managerskie, kostki OLAP, formatki planistyczne, czy też kompletne portale controllingowe. W efekcie podejmowanie decyzji staje się prostsze, a dostęp do niezbędnych w tym procesie informacji łatwiejszy i szybszy.

Dla osób, które z dystansem podchodzą do deklaracji dostawców oferujących coraz bardziej zaawansowane systemy IT, firma DomData AG przygotowała specjalną propozycję. Dedykowane do indywidualnych potrzeb warsztaty z optymalizacji wybranych procesów decyzyjnych i wersję próbną zaawansowanego systemu IT, który pozwoli przetestować w praktyce założenia opracowane na etapie warsztatów.

Dlaczego warto skorzystać z tej propozycji:

Przede wszystkim dlatego, że pomagamy rozwiązać rzeczywiste problemy w wybranych obszarach zarządzania bądź – jeśli taka jest wola nabywcy – tylko usprawniamy określone procesy gospodarcze. Dodatkowo, umożliwiamy przetestowanie tak opracowanych rozwiązań z użyciem systemu InForum BI Studio, bez konieczności ponoszenia nakładów na zakup licencji czy usług wdrożeniowych Na tym właśnie opiera się program „InForum Warto Spróbować”, który już od kilku lat pomaga klientom w sprawdzeniu koncepcji biznesowej i w zmniejszeniu ryzyka przy wdrożeniu systemu analitycznego.

Przykłady?

W ostatnim czasie pomogliśmy sprawdzić możliwości InForum kilku klientom reprezentującym różne branże: transportową, finansową, logistyczną, czy produkcyjną. Nasi klienci zgłaszali dosyć podobne problemy, które można pogrupować wg obszarów ich występowania:

Planowanie i budżetowanie:

 • Ogromna ilość danych używanych w procesach planowania i budżetowania
 • Brak możliwości identyfikacji przyczyn odchyleń od założeń budżetowych
 • Trudności w koordynacji procesu planowania i budżetowania wynikające z rozproszenia terytorialnego oddziałów spółek i uczestniczącej w tych procesach kadry menedżerskiej
 • Brak możliwości precyzyjnego rozliczania efektów działań prowadzonych przez menedżerów/kierowników MPK .

Zarządzanie ryzykiem

 • Brak możliwości dokonywania precyzyjnej oceny wiarygodności kredytowej kontrahentów
 • Brak efektywnych narzędzi do wyliczania scoringu i ratingu kredytowego
 • Brak narzędzi do samodzielnego budowania modeli ryzyka kredytowego
 • Trudności w utrzymywaniu wysokiej jakości portfela kredytowego

Zarządzanie operacyjne: Produkcja, HR, raportowanie itp.

 • Trudności w planowaniu i harmonogramowaniu produkcji (planowanie zasobów, zarządzanie kosztami, zarządzanie terminami produkcji i dostaw itp.)
 • Brak narzędzi do symulacji (m.in.: wpływ nieplanowanych zamówień na harmonogramy dostaw i produkcji w toku, rentowność itp.)
 • Trudności w konsolidacji danych kadrowych pochodzących z różnych oddziałów

W trakcie dedykowanych warsztatów, nasi konsultanci opracowali specjalne modele procesów wychodzące naprzeciw zgłaszanym potrzebom oraz demonstrowali możliwości systemu InForum BI Studio. Po krótkim przeszkoleniu z zakresu planowania, zbierania danych źródłowych i przetwarzania ich w InForum, klienci otrzymali w pełni funkcjonalne oprogramowanie, które mogli wykorzystać i przetestować w swojej codziennej pracy. W efekcie, wszyscy uczestnicy testów zdecydowali się na przedłużenie współpracy i zakup nieograniczonych czasowo licencji na InForum BI Studio.

Jak możemy pomóc Twojej firmie?

Przykłady wielu firm dowodzą, że InForum jest rozwiązaniem, które faktycznie jest warte wypróbowania. Można się tym przekonać korzystając z miesięcznej, nieograniczonej stanowiskowo, licencji na pełną wersję systemu InForum BI Studio oraz podczas bogatych merytorycznie warsztatów oferowanych przez firmę DomData AG.

W trakcie szkoleń przedstawione jest pilotażowe rozwiązanie w wybranym obszarze zarządzania. Zakres tematyczny jest bardzo szeroki. Analiza kosztów, planowanie, rentowność, zarządzanie sprzedażą, zbieranie danych produkcyjnych i marketingowych oraz modele scoringowe to tylko nieliczne zagadnienia, które mogą zostać poddane analizie.

Wybór zawsze zależy od bieżącej sytuacji Państwa firmy. Nie ma też lepszego sposobu na poznanie wpływu użytkowania platformy BI na rozwiązywanie bieżących problemów, jak tylko sprawdzenie przydatności systemu w oparciu o własne dane. Dlatego właśnie InForum jest tym, czego Warto Spróbować.

Przykładowe obszary zastosowań InForum BI Studio:

zastosowania-inforum_400-300

Chcesz wiedzieć więcej?