Ferryt – zawiera szereg rozwiązań biznesowych dedykowanych dla określonych branż (np. obsługa kredytów, sprzedaż ubezpieczeń), jak i rozwiązań standardowych niezależnych od branży (np. e-Archiwum, obsługa kancelarii, windykacje).

Dowiedz się więcej
Narzędzia InForum BI Studio wspomagają procesy zarządcze i decyzyjne we wszystkich istotnych sferach działania współczesnego przedsiębiorstwa: zarządzania efektywnością operacyjną, planowania i budżetowania, controllingu, raportowania, analiz OLAP, zarządzania sprzedażą i marketingiem, kontrolą kluczowych wskaźników w organizacji.

Dowiedz się więcej

Kolejne wdrożenie na rynku niemieckim zakończone

Budżetowanie w Deutsche Immobilien Investierungs-GmbH

W październiku 2015 zakończyło się wdrożenie rozwiązania do budżetowania w firmie Deutsche Immobilien Investierungs-GmbH, która prowadzi działalność inwestycyjną w obszarze nieruchomości komercyjnych, koncentruje się na ich wynajmowaniu oraz podnoszeniu wartości poprzez odpowiednie zarządzanie.

Deutsche Immobilien Investierungs-GmbH jest częścią holdingu Becker & Kries z siedzibą w Berlinie. Przedsiębiorstwo zarządza około 475.000 m² powierzchni komercyjnych oraz 17 tys. lokali mieszkalnych w Niemczech oraz w Kanadzie. W Grupie Becker & Kries od wielu lat funkcjonuje system InForum, który skutecznie wspiera Dział Controllingu z zadaniach w obszarze budżetowania oraz raportowania. Dobra ocena rozwiązania InForum oraz usług świadczonych przez firmę DomData sprawiła, że w pierwszym kwartale 2015 Grupa Becker & Kries podjęła decyzję o wdrożeniu rozwiązania do budżetowania w spółce zależnej Deutsche Immobilien Investierungs-GmbH.

System do budżetowania. Przebieg wdrożenia.

W maju 2015 r. została przeprowadzona analiza przedwdrożeniowa oraz opracowana koncepcja wdrożenia. Klient, ze względu na specyfikę działalności, główny nacisk kładzie na długookresowe planowanie płynności (10-letni horyzont planowania), w oparciu o które podejmowane są decyzje inwestycyjne oraz decyzje związane z finansowaniem działalności. Poza planowaniem płynności wdrożeniem zostało objęte planowanie przychodów z najmu, planowanie kosztów obsługi administracyjnej, kosztów remontów, kosztów modernizacji, kosztów mediów, zobowiązań kredytowych oraz dywidend. Prace wdrożeniowe realizowane w obszarze budżetowania realizowane były w okresie od czerwca do września 2015, natomiast w październiku 2015 r. zostało oddane do użytkowania raportowanie budżetowe.

Efekty

Budżetowanie na rok 2016 zostało przeprowadzone już z wykorzystaniem systemu InForum, co pozwoliło na znaczące skrócenie czasu trwania oraz uporządkowanie procesu, a także umożliwiło przeprowadzenie budżetowania scenariuszowego, dzięki któremu klient uzyskał możliwość symulowania wyników w zależności od wprowadzonych parametrów oraz wyboru najbardziej optymalnego wariantu. Wieloletni plan przepływów finansowych stanowi natomiast skuteczne narzędzie wspierające realizację strategii finansowania działalności. Przygotowany w InForum plan finansowy Deutsche Immobilien Investierungs-GmbH konsolidowany jest z planem Grupy Becker & Kries.

Kontakt
Imię i nazwisko*
Twój adres e-mail*
Firma
Telefon

* pole wymagane

Treść wiadomości

* pole wymagane

PolandEnglish