Ferryt – zawiera szereg rozwiązań biznesowych dedykowanych dla określonych branż (np. obsługa kredytów, sprzedaż ubezpieczeń), jak i rozwiązań standardowych niezależnych od branży (np. e-Archiwum, obsługa kancelarii, windykacje).

Dowiedz się więcej
Narzędzia InForum BI Studio wspomagają procesy zarządcze i decyzyjne we wszystkich istotnych sferach działania współczesnego przedsiębiorstwa: zarządzania efektywnością operacyjną, planowania i budżetowania, controllingu, raportowania, analiz OLAP, zarządzania sprzedażą i marketingiem, kontrolą kluczowych wskaźników w organizacji.

Dowiedz się więcej

Liderzy technologii na Workflow Trends

Przedstawiciele przedsiębiorstw dążących do jeszcze większej efektywności spotkali się podczas konferencji Workflow & Document Management Trends w Warszawie. Pod koniec października liderzy technologii wymieniali się swoimi doświadczeniami i rozmawiali o najnowszych trendach w zarządzania dokumentacją oraz informacją biznesową.

Dyskusja dotyczyła między innymi konfiguracji procesów bankowych i elektronicznego obiegu zadań. „Zaletami modułowego podejścia do konfiguracji procesów jest duża kontrola nad nimi, pełna znajomość procesu przez konfiguratora oraz zindywidualizowanie procesu” – mówił Kamil Danielski z Nest Banku. Istotna ma też być możliwość konfiguracji przez kilku konfiguratorów jednocześnie oraz szybka konfiguracja nowych procesów, wykorzystujących gotowe bloki. Podczas konferencji wskazano na potrzebę dopasowania procesów do konkretnego podmiotu, a także istotę modelowania i automatyzacji procesów biznesowych. Wykłady skupiały się na omówieniu problematyki takiego zarządzania informacją, które przełoży się na mierzalny efekt działalności przedsiębiorstw. Popularnością słuchaczy cieszyły się też treści związane z cyfrowymi usługami publicznymi i podpisem elektronicznym.

O sprawnej obsłudze dokumentów opowiedział Paweł Krajewski. Dyrektor Handlowy w DomData AG podczas swojej prelekcji zdradził tajniki automatyzacji przy wykorzystaniu zaawansowanej platformy BPM. „Z całą pewnością digitalizacja przyspiesza proces obsługi dokumentów i zmniejsza pracochłonność czynności. Zastosowanie modułów OCR i automatyzacja w uruchamianiu procesów przekłada się na ograniczenie kosztów usług i wyższą sprawność działania. Ważny jest też fakt, że elektroniczny obieg dokumentów pozwala skupić się na podstawowej działalności biznesowej” – podsumował P. Krajewski.

Dziękujemy za udział w konferencji!

Konferencja Workflow Trends
Paweł Krajewski opisuje proces digitalizacji dokumentów.
Kontakt
Imię i nazwisko*
Twój adres e-mail*
Firma
Telefon

* pole wymagane

Treść wiadomości

* pole wymagane

PolandEnglish