Liderzy technologii na Workflow Trends

Przedstawiciele przedsiębiorstw dążących do jeszcze większej efektywności spotkali się podczas konferencji Workflow & Document Management Trends w Warszawie. Pod koniec października liderzy technologii wymieniali się swoimi doświadczeniami i rozmawiali o najnowszych trendach w zarządzania dokumentacją oraz informacją biznesową.

Dyskusja dotyczyła między innymi konfiguracji procesów bankowych i elektronicznego obiegu zadań. „Zaletami modułowego podejścia do konfiguracji procesów jest duża kontrola nad nimi, pełna znajomość procesu przez konfiguratora oraz zindywidualizowanie procesu” – mówił Kamil Danielski z Nest Banku. Istotna ma też być możliwość konfiguracji przez kilku konfiguratorów jednocześnie oraz szybka konfiguracja nowych procesów, wykorzystujących gotowe bloki. Podczas konferencji wskazano na potrzebę dopasowania procesów
do konkretnego podmiotu, a także istotę modelowania i automatyzacji procesów biznesowych. Wykłady skupiały się na omówieniu problematyki takiego zarządzania informacją, które przełoży się na mierzalny efekt działalności przedsiębiorstw. Popularnością słuchaczy cieszyły się też treści związane z cyfrowymi usługami publicznymi
i podpisem elektronicznym.

O sprawnej obsłudze dokumentów opowiedział Paweł Krajewski. Dyrektor Handlowy w DomData AG podczas swojej prelekcji zdradził tajniki automatyzacji przy wykorzystaniu zaawansowanej platformy BPM. „Z całą pewnością digitalizacja przyspiesza proces obsługi dokumentów i zmniejsza pracochłonność czynności. Zastosowanie modułów OCR i automatyzacja w uruchamianiu procesów przekłada się na ograniczenie kosztów usług i wyższą sprawność działania. Ważny jest też fakt, że elektroniczny obieg dokumentów pozwala skupić się na podstawowej działalności biznesowej” – podsumował P. Krajewski.

Dziękujemy za udział w konferencji!

5-na-strone

Paweł Krajewski opisuje proces digitalizacji dokumentów.