Międzynarodowy operator logistyczny wdraża WorkNET

Międzynarodowy operator logistyczny zakupił system WorkNET realizujący obieg i dekretację faktury zakupowej.

Zasadniczym celem wdrożenia jest usprawnienie obiegu wszelkiej dokumentacji zakupowej, w tym faktur kosztowych (ok. 7 – 8 tys. dokumentów miesięcznie), którym należy nadać elektroniczną formę, a następnie rozdysponować zgodnie z funkcjonującym w firmie modelem obiegu dokumentów. Projekt rozpoczyna się wdrożeniem pilotażowym we wrocławskim oddziale, a docelowo, nowy system ma trafić do ok. 400 użytkowników zatrudnionych w 30 oddziałach w całej Polsce. Klient wykorzystuje system WorkNET dla 115 użytkowników w dwóch spółkach-córkach.