Ferryt – zawiera szereg rozwiązań biznesowych dedykowanych dla określonych branż (np. obsługa kredytów, sprzedaż ubezpieczeń), jak i rozwiązań standardowych niezależnych od branży (np. e-Archiwum, obsługa kancelarii, windykacje).

Dowiedz się więcej
Narzędzia InForum BI Studio wspomagają procesy zarządcze i decyzyjne we wszystkich istotnych sferach działania współczesnego przedsiębiorstwa: zarządzania efektywnością operacyjną, planowania i budżetowania, controllingu, raportowania, analiz OLAP, zarządzania sprzedażą i marketingiem, kontrolą kluczowych wskaźników w organizacji.

Dowiedz się więcej

Międzynarodowy operator logistyczny wdraża WorkNET

Międzynarodowy operator logistyczny zakupił system WorkNET realizujący obieg i dekretację faktury zakupowej.

Zasadniczym celem wdrożenia jest usprawnienie obiegu wszelkiej dokumentacji zakupowej, w tym faktur kosztowych (ok. 7 – 8 tys. dokumentów miesięcznie), którym należy nadać elektroniczną formę, a następnie rozdysponować zgodnie z funkcjonującym w firmie modelem obiegu dokumentów. Projekt rozpoczyna się wdrożeniem pilotażowym we wrocławskim oddziale, a docelowo, nowy system ma trafić do ok. 400 użytkowników zatrudnionych w 30 oddziałach w całej Polsce. Klient wykorzystuje system WorkNET dla 115 użytkowników w dwóch spółkach-córkach.

Kontakt
Imię i nazwisko*
Twój adres e-mail*
Firma
Telefon

* pole wymagane

Treść wiadomości

* pole wymagane

PolandEnglish