Ferryt – zawiera szereg rozwiązań biznesowych dedykowanych dla określonych branż (np. obsługa kredytów, sprzedaż ubezpieczeń), jak i rozwiązań standardowych niezależnych od branży (np. e-Archiwum, obsługa kancelarii, windykacje).

Dowiedz się więcej
Narzędzia InForum BI Studio wspomagają procesy zarządcze i decyzyjne we wszystkich istotnych sferach działania współczesnego przedsiębiorstwa: zarządzania efektywnością operacyjną, planowania i budżetowania, controllingu, raportowania, analiz OLAP, zarządzania sprzedażą i marketingiem, kontrolą kluczowych wskaźników w organizacji.

Dowiedz się więcej

Nasz system analizuje produkcję „zielonego prądu”

Rozpoczynamy kolejny etap wdrożenia systemu InForum BI Studio u niemieckiego zarządcy nieruchomości: Kreisbau Tuebingen. Oprócz standardowych w takich wypadkach zastosowań, system DomDaty ułatwi analizę danych nt produkcji prądu pochodzącego z paneli solarnych instalowanych na nieruchomościach należących tego zarządcy.

 

Przedmiotem prac konsultantów DomDaty jest stworzenie systemu raportowania nt funkcjonowania całej infrastruktury technicznej (np. windy, kotłownie, systemy zasilania, instalacje wod-kan) funkcjonującej w poszczególnych nieruchomościach Kreisbau Tuebingen. W poprzednich etapach wdrożenia, system DomDaty objął takie obszary zarządzania jak: sprawozdawczość finansowa spółki, planowanie przychodów i kosztów, gospodarka lokalowa  oraz planowanie i realizacja inwestycji.

 

Jednak zupełną nowością jest zastosowanie systemu InForum BI Studio w tzw. „Eko-Controllingu”, czyli w analizie danych o produkcji energii elektrycznej w panelach solarnych znajdujących się na dachach budynków Kreisbau Tuebingen. Zamontowane w panelach liczniki łączą się z systemem InForum za pośrednictwem sieci GSM i dzięki temu, zarządca może w dowolnej chwili sprawdzać stan produkcji „zielonej energii” w poszczególnych panelach i w poszczególnych budynkach. Co więcej, zebrane w ten sposób dane można analizować w dowolnych przekrojach  i w odniesieniu do dowolnego okresu czasu. Tego typu informacje są potrzebne m.in. do planowania zakupów prądu od tradycyjnych dostawców: Na przykład w okresach gdy panele solarne Kreisbau Tuebingen mogą produkować więcej energii, można zmniejszyć zakup energii od zewnętrznego dostawcy i w ten sposób zmniejszyć też część kosztów utrzymania poszczególnych budynków – mówi Adam Janczewski w DomData AG.040

Kontakt
Imię i nazwisko*
Twój adres e-mail*
Firma
Telefon

* pole wymagane

Treść wiadomości

* pole wymagane

PolandEnglish