Ferryt – zawiera szereg rozwiązań biznesowych dedykowanych dla określonych branż (np. obsługa kredytów, sprzedaż ubezpieczeń), jak i rozwiązań standardowych niezależnych od branży (np. e-Archiwum, obsługa kancelarii, windykacje).

Dowiedz się więcej
Narzędzia InForum BI Studio wspomagają procesy zarządcze i decyzyjne we wszystkich istotnych sferach działania współczesnego przedsiębiorstwa: zarządzania efektywnością operacyjną, planowania i budżetowania, controllingu, raportowania, analiz OLAP, zarządzania sprzedażą i marketingiem, kontrolą kluczowych wskaźników w organizacji.

Dowiedz się więcej

Niemiecka drukarnia korzysta z InForum BI Studio

Rozbudowujemy system controllingowy w niemieckiej drukarni Bechtle Verlag z Esslingen. Dostarczone rozwiązanie bazuje na platformie InForum BI Studio, trafiło ono do tej firmy jeszcze w 2012 roku i wówczas miało ułatwić planowanie i raportowanie w głównych obszarach działalności.

 

Celem obecnego etapu prac jest stworzenie „systemu wczesnego ostrzegania” o odstępstwach od założonych na etapie planowania wartości poszczególnych wskaźników ekonomicznych Bechtle Verlag Druck i jej spółki zależnej. Podstawą takiego rozwiązania są tzw. Kokpity Menedżerskie, czyli specjalne moduły InForum BI Studio, ułatwiające szybszą niż dotąd kontrolę wskaźników ekonomicznych i  parametrów technicznych związanych z finansami, produkcją i sprzedażą.

 

Kokpity Menedżerskie InForum zapewnią bezpośredni dostęp do danych nt. bieżącej wartości sprzedaży, kosztów realizacji zleceń, zapotrzebowania materiałowego i stanu wykorzystania zasobów czy aktualnego wyniku finansowego w rozbiciu na produkty, klientów i sprzedawców. Gdy dojdzie do odchyleń od przyjętych na etapie planowania wartości, InForum BI Studio umożliwi szybkie ustalenie przyczyn tych odstępstw, m.in. poprzez bezpośredni dostęp do:

  • danych źródłowych nt. elementów składowych określonego wskaźnika
  • pełnej historii zdarzeń wpływających na jego nieprawidłową wartość.

Dzięki temu, kierownictwo Bechtle Verlag będzie mogło szybciej i skuteczniej reagować na pojawiające się zagrożenia, zanim określone wskaźniki osiągną krytyczne dla firmy wartości.0

Kontakt
Imię i nazwisko*
Twój adres e-mail*
Firma
Telefon

* pole wymagane

Treść wiadomości

* pole wymagane

PolandEnglish