Niemiecka drukarnia korzysta z InForum BI Studio

Rozbudowujemy system controllingowy w niemieckiej drukarni Bechtle Verlag z Esslingen. Dostarczone rozwiązanie bazuje na platformie InForum BI Studio, trafiło ono do tej firmy jeszcze w 2012 roku i wówczas miało ułatwić planowanie i raportowanie w głównych obszarach działalności.

 

Celem obecnego etapu prac jest stworzenie „systemu wczesnego ostrzegania” o odstępstwach od założonych na etapie planowania wartości poszczególnych wskaźników ekonomicznych Bechtle Verlag Druck i jej spółki zależnej. Podstawą takiego rozwiązania są tzw. Kokpity Menedżerskie, czyli specjalne moduły InForum BI Studio, ułatwiające szybszą niż dotąd kontrolę wskaźników ekonomicznych i  parametrów technicznych związanych z finansami, produkcją i sprzedażą. 

 

Kokpity Menedżerskie InForum zapewnią bezpośredni dostęp do danych nt. bieżącej wartości sprzedaży, kosztów realizacji zleceń, zapotrzebowania materiałowego i stanu wykorzystania zasobów czy aktualnego wyniku finansowego w rozbiciu na produkty, klientów i sprzedawców. Gdy dojdzie do odchyleń od przyjętych na etapie planowania wartości, InForum BI Studio umożliwi szybkie ustalenie przyczyn tych odstępstw, m.in. poprzez bezpośredni dostęp do:

  • danych źródłowych nt. elementów składowych określonego wskaźnika 
  • pełnej historii zdarzeń wpływających na jego nieprawidłową wartość. 

Dzięki temu, kierownictwo Bechtle Verlag będzie mogło szybciej i skuteczniej reagować na pojawiające się zagrożenia, zanim określone wskaźniki osiągną krytyczne dla firmy wartości.