Ferryt – zawiera szereg rozwiązań biznesowych dedykowanych dla określonych branż (np. obsługa kredytów, sprzedaż ubezpieczeń), jak i rozwiązań standardowych niezależnych od branży (np. e-Archiwum, obsługa kancelarii, windykacje).

Dowiedz się więcej
Narzędzia InForum BI Studio wspomagają procesy zarządcze i decyzyjne we wszystkich istotnych sferach działania współczesnego przedsiębiorstwa: zarządzania efektywnością operacyjną, planowania i budżetowania, controllingu, raportowania, analiz OLAP, zarządzania sprzedażą i marketingiem, kontrolą kluczowych wskaźników w organizacji.

Dowiedz się więcej

Nowoczesne rozwiązania informatyczne w BGK

DomData AG zakończyła drugi etap wdrożenia swojego systemu klasy Business Process Management – Ferryt Enterprise Platform – w Banku Gospodarstwa Krajowego.

W październiku 2011 roku, BGK dokonał wyboru systemu wspomagającego zarządzanie procesami banku oraz elektronicznym repozytorium danych i dokumentów.

Wdrażane rozwiązanie powstaje na bazie Ferryt Enterprise Platform, a celem wdrożenia jest usprawnienie funkcjonowania banku jako organizacji prowadzącej działalność własną oraz zleconą przez organy zarządzające państwem (np. ministerstwa). Narzędzia BPMS dostarczone przez firmę pozwolą modelować, modyfikować i optymalizować procesy na przygotowanej platformie, w efekcie czego ich obsługa będzie dalece zautomatyzowana. Automatyzacja obejmie również obszar obiegu spraw, gdzie stworzone zostanie elektroniczne repozytorium danych i dokumentów. Ponadto zaprojektowane zostaną portale zarówno dla pracowników jak i klientów obsługiwanych przez bank. Z rozwiązania w ograniczonym zakresie korzystać będą także wybrane ministerstwa. System pracuje w architekturze SOA i integrował będzie wiele rozwiązań biznesowych funkcjonujących w banku. Wraz z systemem DomData AG dostarcza kompletną infrastrukturę sprzętową.

Z początkiem roku zakończyła się faza analizy. Powstał również projekt integracji systemu z istniejącymi w BGK rozwiązaniami IT ; obecnie trwają właściwe prace wdrożeniowe.

Według kontraktu projekt potrwa 12 miesięcy, a łączny koszt projektu wynosi ponad 10 milionów złotych.

Kontakt
Imię i nazwisko*
Twój adres e-mail*
Firma
Telefon

* pole wymagane

Treść wiadomości

* pole wymagane

PolandEnglish