Ferryt – zawiera szereg rozwiązań biznesowych dedykowanych dla określonych branż (np. obsługa kredytów, sprzedaż ubezpieczeń, …) jak i rozwiązań standardowych niezależnych od branży (np. e-Archiwum, obsługa kancelarii, windykacje, …).

Dowiedz się więcej
Narzędzia InForum BI Studio wspomagają procesy zarządcze i decyzyjne we wszystkich istotnych sferach działania współczesnego przedsiębiorstwa: zarządzania efektywnością operacyjną, planowania i budżetowania, controllingu, raportowania, analiz OLAP, zarządzania sprzedażą i marketingiem, kontrolą kluczowych wskaźników w organizacji.

Dowiedz się więcej

Polityka jakości

Certyfikat jakości

W naszej pracy stosujemy metodyki uznane na świecie: PM BOK, PRINCE2. Zgodnie z nimi każdy projekt realizowany jest etapowo, dając Klientowi możliwość wglądu w wyniki pracy na każdym etapie realizacji. W ten sposób minimalizujemy ryzyka projektowe i zapewniamy zgodność produktu oraz usługi z oczekiwaniami Klienta.

Obsługa klienta

Po otrzymaniu zlecenia, centrum kompetencyjne organizuje strukturę projektową przydzielając w porozumieniu z Klientem zasoby niezbędne do realizacji przedsięwzięcia. Za przebieg prac odpowiedzialny jest kierownik projektu rekrutujący się spośród zespołu Kierowników Projektów. Odpowiada on za organizację pracy zespołu, uczestniczy w jego pracach oferując swoje doświadczenie z poprzednich przedsięwzięć a także zapewnia komunikację z Klientem dostarczając mu pełnych i aktualnych informacji o postępach.

W celu zapewnienia terminowości i zgodności budżetowej prowadzonych przedsięwzięć, nasza Firma stworzyła szereg narzędzi wspierających procesy realizacji projektów oraz konfiguracji/produkcji oprogramowania. Posługujemy się nimi w celu organizacji przydziału, raportowania i kontroli realizacji zadań projektowych.

Kontakt
Imię i nazwisko*
Twój adres e-mail*
Firma
Telefon

* pole wymagane

Treść wiadomości

* pole wymagane

PolandEnglish