Obsługa wniosków w programie „Rodzina 500 plus”

Nasza firma stworzyła rozwiązanie do obsługi wniosków w ramach programu „Rodzina 500 plus”. Wdrożono je
w kilku bankach w okresie krótszym niż miesiąc. System ten jest uruchamiany z kanałów bankowości internetowej
i mobilnej, umożliwiając wysyłanie coraz większej liczby wniosków składanych w programie.

Rodzina 500 plus