Bankowość

DomData AG od wielu lat działa na rynku systemów i rozwiązań IT dla sektora bankowego. Nasze oprogramowanie wspiera niemal każdy obszar działalności banku umożliwiając jednocześnie komunikację wewnątrz banku jak również wymianę informacji z zewnętrznymi uczestnikami rynku w tym: klientami, regulatorami, instytucjami rozliczającymi, zewnętrznymi dostawcami informacji (BIK, CEIDG, MIG, …) oraz organami egzekucyjnymi. Opracowane przez nas rozwiązania spełniają rygorystyczne wymagania w zakresie bezpieczeństwa oraz przetwarzania danych stawiane przez instytucje nadzorujące rynek finansowy.

bankowosc-banner

Ferryt FrontEnd Bankowy

Nowoczesne i ergonomiczne środowisko pracy dla doradcy, kasjera lub agenta contact center

Ferryt e-Wniosek

Moduł składania wniosków przez klientów kanałem internetowym i mobilnym

Ferryt Kredyty

Kompleksowe rozwiązanie do zarządzania procesami kredytowymi w banku

Ferryt CRM

Moduł kampanii i zarządzania relacjami z klientem

Ferryt Flow / BPMS

Narzędzie do kompleksowego zarządzania procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie

Ferryt FrontEnd

Ergonomiczny i zarządzalny interfejs dla użytkownika końcowego (portal, mobile, console)

Ferryt DMS

Elektroniczne repozytorium z procesami do zarządzania dokumentami

Ferryt Processes

Zestaw gotowych, wzorcowych procesów dziedzinowych oraz niezależnych od branży

InForum Controling

Raporty, analizy wykonania w stosunku do planów sprzedaży, marketingu i pracy personelu

KONTAKT