Handel i dystrybucja

Handel detaliczny i hurtowy to wbrew pozorom skomplikowany rodzaj działalności. Wymaga on szybkiego podejmowania decyzji i dostępu do aktualnych danych o sytuacji wewnątrz firmy jak i w jej otoczeniu. Wydajne systemy informatyczne, uporządkowane procesy obiegu danych oraz możliwość prowadzenia zaawansowanych analiz (w dowolnym momencie, dowolnych wymiarach i miarach) jest kluczem do skutecznego konkurowania z innymi podmiotami na rynku.

banner-handel

Dedykowane obszary i Procesy

DomData AG oferuje różnorodne systemy IT, które są w stanie sprostać najwyższym wymaganiom funkcjonalnym, jakościowym i wydajnościowym. Nasze rozwiązania dedykowane firmom handlowym i dsytrybucyjnym  mogą dotyczyć takich obszarów jak:

W każdym z wyżej wymienionych obszarów, możemy stworzyć rozwiązania dopasowane do indywidualnych wymagań klientów. Przykładowo mogą to być narzędzia wspierające procesy związane z takimi zagadnieniami jak: