Ferryt Enterprise Platform

Ferryt to platforma do kompleksowego zarządzania procesami biznesowymi w organizacji. Moduły platformy związane z procesowością tworzą system klasy BPM. Ferryt pozwala na modelowanie, symulowanie oraz uruchamianie procesów w czasie rzeczywistym. W trakcie eksploatacji systemu możliwe jest monitorowanie działania procesów oraz dokonywanie pomiarów jak również ich ciągła optymalizacja na podstawie informacji gromadzonych w systemie.

bg_logo_ferryt-210

Ferryt  – zawiera szereg rozwiązań biznesowych dedykowanych dla określonych branż (np. obsługa kredytów, sprzedaż ubezpieczeń, …) jak i rozwiązań standardowych niezależnych od branży (np. e-Archiwum, obsługa kancelarii, windykacje, …).

MODUŁY BAZOWE

Ferryt_Flow_BPMS

Ferryt Flow / BPMS

Narzędzie do kompleksowego zarządzania procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie

desktop_48bf17_64

Ferryt FrontEnd

Uniwersalny interfejs użytkownika: Ferryt Portal, Ferryt Mobile, Ferryt e-Formular

archive_48bf17_64

Ferryt DMS

Elektroniczne repozytorium z procesami do zarządzania dokumentami

Ferryt_ReportingPlus

Ferryt Reporting +

Raporty, analizy, kokpity

Ferryt_Output

Ferryt Output

Zarządzanie szablonami wydruków, eMail, SMS, …

Ferryt_DataSpace_jasny

Ferryt DataSpace

Zarządzanie repozytorium danych i przeliczeniami

Ferryt_Processes_new

Ferryt Processes

Zestaw gotowych, wzorcowych procesów dziedzinowych oraz niezależnych od branży

MODUŁY TECHNICZNE

Ferryt_API_jasny1

Ferryt API

Zestaw predefiniowanych interfejsów komunikacyjnych

Ferryt_Middleware_jasny

Ferryt Middleware

Warstwa integracyjna z innymi systemami

Ferryt_Authentication_jasny

Ferryt Authentication

Centrum autoryzacji i autentykacji, SSO

Ferryt_Toolkit_jasny

Ferryt Toolkit

Zarządzanie updatami, migracją, monitoring systemu

Zobacz także

Inforum
Controlling

Raporty, analizy wykonania w stosunku do planów sprzedaży, marketingu, produkcji...

Inforum
Planowanie i budżetowanie

Narzędzie do obsługi procesu planowania i budżetowania w przedsiębiorstwie

Inforum
Analizy portfelowe

Analiza potencjału strategicznego oraz budowanie i pilotowanie strategii marketingu i...

Inforum
Sprawozdawczość finansowa

Projektowanie raportów i sprawozdań, oraz dostarczanie ich okresowo do wydruku...

Inforum
Rachunek kosztów działań

Gromadzenie i analiza kosztów w przekroju procesów realizowanych w przedsiębiorstwie

Inforum
Prowizje sprzedaży

Zarządzanie prowizjami i bonusami dla przedsiębiorstw o rozproszonej strukturze sprzedaży...

WorkNET
Kancelaria

Struktura organizacji wsparta ewidencją pracowników, ich funkcji, stanowisk pracy, praw...

WorkNET
Obieg dokumentów

Obieg dokumentów w formie elektronicznej pomiędzy stanowiskami i pracownikami

WorkNET
ISO Management

Działalność firmy z harmonogramem i planem auditów, kartą działań korygująch...

Kontakt