bg_logo_ferryt

Authentication

Ferryt Authentication jest modułem, przy pomocy którego następuje zarządzanie tożsamością, autentykacją i autoryzacją. Moduł jest częścią platformy Ferryt ale może także funkcjonować jako niezależne centrum autentykacji i autoryzacji świadczące swoją funkcjonalnością usługi dla innych systemów. Moduł wyposażony jest również w rozbudowaną funkcjonalność SSO.

ferryt-flow-banner-www-low

Korzyści z zastosowania Ferryt Authentication

  • Centralizacja zarządzania użytkownikami w wielu systemach,
  • Centralizacja zarządzania uprawnieniami użytkowników,
  • Zarządzanie rolami użytkowników w systemach,
  • Możliwość definiowania procesu akceptacji w zakresie potwierdzania uprawnień,
  • Weryfikacja przyznanych uprawnień w zakresie bezpieczeństwa i aktualności,
  • Szerokie możliwości analityczne
  • ….