FERRYT dla BANKOWOŚCI

Ferryt to pakiet składający się z szeregu rozwiązań biznesowych dla bankowości. Rozwiązania cechują się dużą elastycznością konfiguracji, która jest dokonywana przez użytkownika biznesowego. Rozwiązania pakietu Ferryt są uzupełnieniem głównego systemu bankowego o moduły/funkcjonalności, które w nim brakują, są niewystarczające lub są stworzone w sposób mało elastyczny. Rozwiązania Ferryt komunikują się i wymieniają dane z głównym systemem bankowym tak aby danie nie musiały być wprowadzane wielokrotnie.

bg_logo_ferryt-210

MODUŁY DLA BANKOWOŚCI

desktop_48bf17_64

Ferryt FrontEnd Bankowy

Nowoczesne i ergonomiczne środowisko pracy dla doradcy, kasjera lub agenta contact center

file-text-o_48bf17_64

Ferryt e-Wniosek

Moduł składania wniosków przez klientów kanałem internetowym i mobilnym

money_48bf17_64

Ferryt Kredyty

Kompleksowe rozwiązanie do zarządzania procesami kredytowymi w banku

Ferryt_Scoring_Rating

Ferryt Scoring / Rating

Silnik decyzyjny do modelowania oraz wyliczania scoringu i ratingu

Ferryt_Zabezpieczenia

Ferryt Zabezpieczenia

Ewidencja oraz zarządzanie zabezpieczeniami kredytowymi, wyceny, komunikacja z Amron

Ferryt_Monitoring

Ferryt Monitoring

Monitoring posprzedażowy kredytów

Ferryt_CRM

Ferryt CRM

CRM operacyjny i analityczny, kampanie, sprzedaż, prowizje

Ferryt_Prowizja_jasny

Ferryt Prowizje

Rozliczanie prowizji sieci sprzedaży

Ferryt_RZE_jasny

Ferryt Zajęcia Egzekucyjne

Rozwiązanie do automatyzacji zajęć egzekucyjnych z rachunków bankowych

Ferryt_Windykacje

Ferryt Windykacje

Kompleksowe narzędzie do zarządzania i odzyskiwania wierzytelności

Ferryt_Partner_jasny

Ferryt Partner / Pośrednik

Obsługa systemowa sieci placówek partnerskich i pośredników

Ferryt_Ubezpieczenia_jasny

Ferryt Ubezpieczenia

Procesy sprzedaży i obsługi ubezpieczeń

MODUŁY BAZOWE

Ferryt_Flow_BPMS

Ferryt Flow / BPMS

Narzędzie do kompleksowego zarządzania procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie

desktop_48bf17_64

Ferryt FrontEnd

Uniwersalny interfejs użytkownika: Ferryt Portal, Ferryt Mobile, Ferryt e-Formular

archive_48bf17_64

Ferryt DMS

Elektroniczne repozytorium z procesami do zarządzania dokumentami

Ferryt_ReportingPlus

Ferryt Reporting +

Raporty, analizy, kokpity

Ferryt_Output

Ferryt Output

Zarządzanie szablonami wydruków, eMail, SMS, …

Ferryt_DataSpace_jasny

Ferryt DataSpace

Zarządzanie repozytorium danych i przeliczeniami

Ferryt_Processes_new

Ferryt Processes

Zestaw gotowych, wzorcowych procesów dziedzinowych oraz niezależnych od branży

MODUŁY TECHNICZNE

Ferryt_API_jasny1

Ferryt API

Zestaw predefiniowanych interfejsów komunikacyjnych

Ferryt_Middleware_jasny

Ferryt Middleware

Warstwa integracyjna z innymi systemami

Ferryt_Authentication_jasny

Ferryt Authentication

Centrum autoryzacji i autentykacji, SSO

Ferryt_Toolkit_jasny

Ferryt Toolkit

Zarządzanie updatami, migracją, monitoring systemu

Zobacz także

Inforum
Controlling

Raporty, analizy wykonania w stosunku do planów sprzedaży, marketingu, produkcji...

Inforum
Planowanie i budżetowanie

Narzędzie do obsługi procesu planowania i budżetowania w przedsiębiorstwie

Inforum
Analizy portfelowe

Analiza potencjału strategicznego oraz budowanie i pilotowanie strategii marketingu i...

Inforum
Sprawozdawczość finansowa

Projektowanie raportów i sprawozdań, oraz dostarczanie ich okresowo do wydruku...

Inforum
Rachunek kosztów działań

Gromadzenie i analiza kosztów w przekroju procesów realizowanych w przedsiębiorstwie

Inforum
Prowizje sprzedaży

Zarządzanie prowizjami i bonusami dla przedsiębiorstw o rozproszonej strukturze sprzedaży...

WorkNET
Kancelaria

Struktura organizacji wsparta ewidencją pracowników, ich funkcji, stanowisk pracy, praw...

WorkNET
Obieg dokumentów

Obieg dokumentów w formie elektronicznej pomiędzy stanowiskami i pracownikami

WorkNET
ISO Management

Działalność firmy z harmonogramem i planem auditów, kartą działań korygująch...

Kontakt