bg_logo_ferryt

eWniosek

Ferryt eWniosek jest modułem pozwalającym na składanie wniosków przez klientów kanałem internetowym i mobilnym. Posiada szerokie możliwości konfiguracji zawartości, logiki oraz formy prezentacji. E-Wniosek jest otwarty na komunikację z innymi systemami informatycznymi w celu wymiany danych poprzez interfejsy.

ferryt-ewniosek-baner-boczny
ferryt-ewniosek-banner-www

Cechy modułu

 • Wnioskowanie przez Internet
 • Obsługa z urządzeń mobilnych
 • Pełne RWD
 • Szerokie możliwości graficzne
 • Wykorzystanie danych w innych systemach
 • Elastyczność konfiguracji
 • Konfiguracja przez BIZNES
 • Szybkość wprowadzania zmian
 • Otwartość na integrację
 • Połączenie z Workflow
 • Wysyłanie e-Mail, SMS

Elementy podlegające konfiguracji

 • Szablon wyglądu ekranów
 • Grafiki statyczne i dynamiczne
 • Reguły przejść między ekranami
 • Zakresy danych na ekranach
 • Rozmieszczenie danych na ekranie
 • Widoczność i wymagalność danych
 • Walidacje, poprawność rejestracji
 • Algorytmy, przeliczeni
 • Integracja z innymi systemami
 • Szablony e-Mail, SMS, dokumentów

Inne funkcjonalności

 • Wielokanałowość
 • Możliwość masowego zasilenia
 • Osadzanie w innych systemach
 • Załączanie dokumentów przez klienta
 • Generowanie dokumentów dla klienta
 • Korzystanie z urządzeń (np. foto)
 • Bieżący monitoring biznesowy
 • Raportowanie

Techniczne

 • Otwarte API do modułu
 • Pracuje w architekturze SO
 • Analizy Google Analytics
 • Łatwość eksploatacji
 • Pełen ślad audytowy
 • Monitoring techniczny

Korzyści

 • Łatwość pozyskania klienta
 • Skrócenie czasu wnioskowania
 • Obniżenie kosztu obsługi
 • Łatwość połączenia z Workflow
 • Niski koszt wprowadzanych zmian
 • Krótki „Time to market”
 • Niskie koszty eksploatacji technicznej

Zobacz także

 • Zarządzanie procesami
 • Obsługa wniosków
 • Zarządzanie dokumentami
 • Archiwum elektroniczne
 • Workflow