bg_logo_ferryt

FrontEnd

Ferryt FrontEnd to nowoczesne środowisko pracy pozwalające na równoległą realizację wielu zadań biznesowych na jednym ergonomicznym ekranie. FrontEnd użytkownika końcowego może mieć postać portalu (Ferryt Portal), konsoli mobilnej (Ferryt Mobile) lub wizzarda internetowego (e-Formular).

Jednym z zadań Ferryt FrontEnd jest również zintegrowanie wielu systemów oraz dostarczenie dla nich intuicyjnego i ergonomicznego interfejsu użytkownika dla pracowników zaangażowanych w obsługę klienta, prowadzących nadzór lub realizację zadań wewnętrznych. Dostępność systemu poprzez przeglądarkę internetową lub z urządzeń mobilnych oznacza brak konieczności instalowania i utrzymywania aplikacji we wszystkich lokalizacjach korzystających z systemu.

ferryt-frontend-banner-www1
srodek-frontend1-gc3

Podstawowe funkcjonalności

 • Jednolity interfejs użytkownika dla wszystkich systemów
 • Obsługa z różnych typów urządzeń (PC, tablety, smartfony i komórki)
 • Dostęp z różnych platform systemowych (iOS, android, Windows)
 • Użytkownicy systemu:
  • pracownicy wewnętrzni (back-office)
  • doradcy klienta
  • partnerzy / pośrednicy
  • klienci
  • contact center
  • pracownicy mobilni
  • management i nadzór
 • Pozwala na realizację operacji biznesowych
 • Umożliwia dostęp do dokumentów klienta
 • Inne elementy charakteryzujące moduł:
  • Sprawy, zadania i ich status
  • Kalendarz pracownika
  • Przypomnienia, monitoring i raporty
  • Zadania wynikające z kampanii
  • Podgląd naliczonych prowizji
  • Dostęp do regulaminów i instrukcji

Ferryt Portal

 • Dostępny poprzez przeglądarkę internetową
 • Cechuje się nowoczesnym wyglądem
 • Wykorzystywany w szczególności przez:
  • pracowników wewnętrznych (back-office)
  • doradców klienta
  • partnerów / Pośredników
  • klientów
  • contact center
 • Wygląd portalu jest zależny od profilu użytkownika
 • Poszczególne sekcje w postaci widgetów
 • Obsługuje RWD
 • Możliwość definiowania ustawień osobistych
 • Narzędzie daje szerokie możliwości konfiguracji formy prezentacji

Ferryt Mobile

 • Jest odpowiednikiem portalu dla urządzeń mobilnych
 • Prezentacja danych dostosowana do urządzeń mobilnych
 • Realizuje analogiczne funkcje biznesowe jak portal
 • Wykorzystywany w szczególności przez:
  • doradców klienta
  • partnerów / pośredników
  • klientów
  • pracowników terenowych
  • służby techniczne
  • management i nadzór
 • Układ ekranu jest zależny od profilu użytkownika
 • Możliwość definiowania ustawień osobistych
 • Szerokie możliwości konfiguracji formy prezentacji
 • Obsługuje różne platformy systemowe (iOS, Android, Windows)

Ferryt e-Formular

 • Interfejs użytkownika dedykowany dla internetowych zastosowań wnioskowych
 • Ma postać wizzarda, przy pomocy którego poszczególne zadania realizowane są krok po kroku
 • Daje szerokie możliwości graficzne
 • Wykorzystuje dane z innych systemów
 • Elastyczność konfiguracji, konfiguracja przez BIZNES
 • Cechuje się szybkością wprowadzania zmian
 • Jest otwarty na integrację
 • Połączenie z Workflow
 • W trakcie procesowania automatycznie wysyła e-Mail, SMS, dokumenty
 • Jest wielokanałowy

Korzyści

 • Obsługa z różnych typów urządzeń (PC, tablety, smartfony i komórki)
 • Dostępnych z różnych platformy systemowych (iOS, android, Windows)
 • Daje jednolity interfejs użytkownika dla wielu systemów
 • Brak konieczności przełączania pomiędzy systemami
 • Podniesienie jakości pracy doradców, agentów, pracowników back-office, …
 • Możliwość równoległej realizacji wieli zadań na jednym ekranie
 • Wykorzystanie różnych kanałów komunikacji i dystrybucji
 • Obniżenie kosztów operacyjnych
 • Obniżenie ryzyka operacyjnego

Zobacz także

 • Zarządzanie procesami
 • Obsługa wniosków
 • Zarządzanie dokumentami
 • Archiwum elektroniczne
 • Workflow