bg_logo_ferryt

Kredyty

Ferryt Kredyty jest kompleksowym rozwiązaniem wspierającym proces sprzedaży kredytów począwszy od pierwszego kontaktu z klientem aż do wypłaty transzy. W ramach jednego systemu skupione są wszystkie funkcje niezbędne pracownikom banku w procesie sprzedaży i uruchomienia produktu kredytowego. Kroki rutynowe są automatycznie wykonywane przez system. Rozwiązanie wspiera obsługę kredytów dla segmentów: detal, mikro, MŚP, corpo, agro, JST, fundacje, wspólnoty. Wraz z systemem dostarczone są narzędzia pozwalające na samodzielną modyfikację procesów kredytowych, ich logiki, formuł wyliczeniowych oraz szablonów pism i e-maili. Obsługa posprzedażowa kredytów jest realizowana w modułach Ferryt Monitoring oraz Ferryt Windykacje.


ferryt-single_image

ferryt-kredyty-banner-www

Główne korzyści z wdrożenia Ferryt Kredyty

 • Obsługa procesów kredytowych end-to-end
 • Automatyzacja czynności rutynowych
 • Przyspieszenie czasu procesowania
 • Zmniejszenie ilości popełnianych błędów
 • Weryfikacja działań poprzez raporty
 • Redukcja kosztów operacyjnych
 • Centralizacja danych z różnych źródeł
 • Możliwość szybkiej reakcji na zmiany otoczenia

Wybrane kroki procesu sprzedażowego

 • Zebranie danych o kliencie i produkcie:
  • poprzez e-Wniosek
  • w placówce
  • poprzez Call Center
 • Dokonanie symulacji
 • Generowanie oferty
 • Wydruk wniosku
 • Weryfikacja w MIG i BIK
 • Sprawdzenie w bazach
 • Dokonanie analiz i ocen
 • Wyliczenie scoringu / ratingu
 • Decyzja kredytowa
 • Zebranie dokumentów
 • Generowanie umowy
 • Uruchomienie i wypłata transz

Cechy narzędzia

 • Procesy zamodelowane w narzędziu BPMS / workflow
 • Daleko idąca automatyzacja
 • Walidacje, poprawność rejestracji
 • Generowanie wydruków
 • Wysyłanie e-Mail i SMS
 • Historia wykonywanych czynności
 • Narzędzia do modyfikacji logiki
 • Konfiguracja logiki dokonywana przez BIZNES banku
 • Obsługa z urządzeń mobilnych
 • Szybkie generowanie raportów
 • Łatwość integracji z systemami zewnętrznymi

Elementy podlegające konfiguracji

 • Model i logika procesów
 • Struktura uprawnień
 • Reguły przejść między krokami
 • Struktura procesowanych danych
 • Układ danych na ekranie
 • Widoczność i wymagalność danych
 • Walidacje, reguły rejestracji
 • Szablony wydruków
 • Szablony e-Mail, SMS
 • Algorytmy, przeliczenia
 • Raporty

Połączenie z BIK

 • Automatyczne pobranie danych z BIK-KI i P
 • Archiwizacja zapytań
 • Przetworzenie strumienia
 • Wyliczenie agregatów
 • Zapis wybranych danych z BIK do procesów kredytowych
 • Prezentacja kompletnych raportów BIK

Zobacz także

 • Zarządzanie procesami
 • Obsługa wniosków
 • Zarządzanie dokumentami
 • Archiwum elektroniczne
 • Workflow