bg_logo_ferryt

Middleware

Ferryt Middleware służy do komunikacji z systemami zewnętrznymi w sytuacji gdy komunikacja ta przybiera skalę masową. Ponadto jest modułem pozwalającym na zarządzanie rozbudowana logiką integracyjną oraz logiką biznesową, która podlega programowaniu. Przy pomocy modułu tworzy się serwisy, osadza je w repozytorium oraz umożliwia się ich wykorzystanie przez moduły platformy Ferryt oraz systemy zewnętrzne.

ferryt-flow-banner-www-low

Zastosowania i wybrane cechy Ferryt Middleware:

 • Integracja systemów
 • Tworzenie rozbudowanej logiki biznesowej
 • Implementacja logiki integracyjnej
 • Kompozycja serwisów z usług atomowych
 • Udostępnianie usług innym systemom
 • Rozbudowane mechanizmy cachowania
 • Zarządzanie transakcyjnością
 • Zarządzanie kolejkami
 • Buforowanie wywołań
 • Zarządzanie obciążaniem
 • Wysoka wydajność rozwiązania
 • …..

Zobacz także

 • Zarządzanie procesami
 • Obsługa wniosków
 • Zarządzanie dokumentami
 • Archiwum elektroniczne
 • Workflow