bg_logo_ferryt

Monitoring

Ferryt Monitoring jest modułem do posprzedażowego monitorowania klientów i ich produktów kredytowych. Głównym celem jest regularne prowadzenie kontroli klientów, ocena stanu ich kredytów i zabezpieczeń, bieżącego przeglądu realizacji warunków umów i okresowej oceny kondycji finansowej firm. Zapewnia usprawnienie i automatyzację działań monitoringowych poprzez planowanie zadań użytkowników i przypominanie o terminach realizacji. Powiadomienia, korespondencja i dokumenty są generowane automatycznie. Zadaniem modułu jest również informowanie klientów o ich obowiązkach związanych z umowami kredytowymi.

his
Ferryt Enterprise Platform

Korzyści

 • Lepsza kontrola ryzyka
 • Gwarancja regularnego przeglądu
 • Szybka informacja o problemach klienta
 • Możliwość natychmiastowej reakcji
 • Automatyzacja czynności rutynowych
 • Wzrost efektywności monitorowania
 • Weryfikacja działań poprzez raporty
 • Redukcja kosztów operacyjnych

Zakres biznesowy objęty przez system

 • Aktywności posprzedażowe
 • Prowadzenie działań cyklicznych
 • Weryfikacja realizacji postanowień umów kredytowych
 • Monitoring i ocena zabezpieczeń
 • Monitoring spłat rat i odsetek
 • Kompletowanie danych i dokumentów
 • Ocena kondycji finansowej klientów
 • Wyliczanie scoringu / ratingu
 • Przypominanie klientom o terminach
 • Działania prewencyjne
 • Administrowanie kredytem

Cechy funkcjonalne

 • Generowanie zdarzeń i sygnałów
 • Dostarczenie informacji do:
  • Sieć oddziałów i placówek
  • Administracja kredytami
  • Restrukturyzacja i Windykacje
  • Ryzyko kredytowe
  • Call Center
 • Daleko idąca automatyzacja zadań i procesów
 • Generowanie zadań automatycznych i manualnych
 • Automatyczny rozdział zadań
 • Weryfikacja terminowej realizacji
 • Raporty operacyjne i zarządcze
 • Możliwość konfiguracji logiki przez BIZNES Banku

Elementy podlegające konfiguracji

 • Logika procesów
 • Formuły wyliczeniowe
 • Typy zdarzeń i sygnałów
 • Modele oceny ryzyka
 • Modele oceny klienta
 • Cykliczność działań
 • Sposób rozdziału zadań
 • Reguły eskalacji
 • Raporty

Cechy techniczne

 • Łatwość integracji
 • Otwarte API do systemu
 • Archiwizacja dokumentów w elektronicznym repozytorium
 • Pełen ślad audytowy
 • Procedury odtworzeniowe
 • Narzędzia do migracji
 • Wysoka wydajność i stabilność

Zobacz także

 • Zarządzanie procesami
 • Obsługa wniosków
 • Zarządzanie dokumentami
 • Archiwum elektroniczne
 • Workflow