bg_logo_ferryt

Processes

Wprowadzenie do systemu informatycznego (workflow) procesów wiąże się często z pewnym nakładem czasowym oraz wysiłkiem organizacyjnym. Zaplanować należy między innymi zadania związane z odzwierciedleniem aktualnych przebiegów pracy poszczególnych działów i komórek organizacyjnych, zbudowaniem systemu szablonów dokumentów, akcji i warunków przejść międzystanowych, stworzyć system uprawnień.

Ferryt Processes to zestaw gotowych, wzorcowych procesów dziedzinowych oraz niezależnych od branży skonfigurowanych w ramach platformy Ferryt. Wraz z procesami dostarczane są narzędzia do ich modyfikacji oraz do tworzenia nowych. Wykorzystanie gotowych procesów platformy Ferryt pozwala na skorzystanie ze sprawdzonych wzorców, przyspiesza wdrożenie w organizacji oraz gwarantuje wyższą jakość.
Procesy są przygotowane w sposób uniwersalny, co oznacza że można przyjąć je w ich wyjściowej, sprawdzonej formie, redukując koszt oraz czas trwania wdrożenia. Dokonywanie modyfikacji procesów jest oczywiście możliwe, zarówno na etapie wdrażania ich w organizacji jak też w okresie produkcyjnym, w czasie pracy z nimi.

ferryt-procesy-banner-www

Procesy niezależne od branży

 • Poczta wchodząca/wychodząca
 • Obieg faktury
 • Procesy zakupowe
 • Obsługa kancelarii
 • Wnioski urlopowe
 • Zarządzanie delegacjami
 • Sekretariat
 • Ofertowanie
 • Procesowanie umowy
 • Wypożyczalnia dokumentów wewnętrznych
 • Wnioski internetowe
 • Inne, w zależności od specyfiki i potrzeb firmy

Procesy dziedzinowe

W ramach platformy Ferryt dostępne są również procesy, które są dedykowane dla różnych branż i udostępnianie klientom/użytkownikom w zależności od tego w zakresie jakiej branży odbywa się wdrożenie systemu.

Przykładowe procesy dziedzinowe z zakresu bankowości:

 • Otwarcie rachunku
 • Sprzedaż kredytu detalicznego
 • Sprzedaż kredytu firmowego
 • Sprzedaż poprzez partnerów
 • Ocena ratingowa
 • Umowa i uruchomienie kredytu
 • Monitoring posprzedażowy kredytów
 • Administracja kredytów
 • Obsługa zabezpieczeń kredytowych
 • Procesy windykacyjne
 • Procesy zajęć egzekucyjnych

Elementy składowe procesów wzorcowych

 • Model i logika procesu
 • Struktura uprawnień
 • Reguły przejść między statusami
 • Struktura procesowanych danych
 • Układ danych na ekranie
 • Widoczność i wymagalność danych
 • Walidacje, poprawność rejestracji
 • Szablony wydruków
 • Szablony e-Mail, SMS
 • Algorytmy, przeliczenia
 • Raporty

Powiązanie e-Archiwum

 • Skanowanie dokumentów
 • Zapis do plików i OCR
 • Obsługa kodów kreskowych
 • Rejestrację w elektronicznym repozytorium
 • Powiązanie dokumentów ze sprawami
 • Wyszukiwarkę dokumentów elektronicznych
 • Dostęp do obrazów dokumentów
 • Dostęp do aktualnych i historycznych wersji dokumentów

Dodatkowe możliwości

 • Wraz z procesami dostarczane są narzędzia do ich modyfikacji
 • Graficzny modeler procesów
 • Edytor szablonów wydruków
 • Generator wydruków
 • Edytor szablonów e-Mail oraz SMS
 • Wysyłanie e-Mail, SMS
 • E-Archiwum dokumentów
 • Narzędzia raportujące
 • Repozytorium wyliczeń i walidacji
 • Predefiniowane interfejs
 • Mechanizmy integracyjne

Korzyści

 • Możliwość wykorzystania sprawdzonych wzorców
 • Skrócenie czasu uruchomienia procesu w organizacji
 • Niższe koszty wdrożenia
 • Wysoka jakość produktu finalnego
 • Dostępne źródła konfiguracji procesu
 • Możliwość samodzielnych zmian

Zobacz także

 • Zarządzanie procesami
 • Obsługa wniosków
 • Zarządzanie dokumentami
 • Archiwum elektroniczne
 • Workflow