bg_logo_ferryt

Prowizje

Ferryt Prowizje to elastyczne narzędzie do rozliczania prowizji i premii dla sieci sprzedaży. Moduł pozwala na rozliczenie każdego funkcjonującego modelu sprzedaży, w tym:

 • własna sieć sprzedaży
 • partnerzy sieciowi
 • partnerzy indywidualni
 • sprzedaż internetowa
 • portale

Ferryt Prowizje dopuszcza zamodelowanie w systemie struktury organizacyjnej sieci sprzedaży. Rola i miejsce każdej z osób w strukturze lub podmiotu zewnętrznego (w przypadku pośredników) ma wpływ na wysokość otrzymywanej prowizji. Ponadto ze sprzedaży jednostkowej prowizje otrzymywać mogą różne osoby w strukturze w zależności od zamodelowanego schematu rozliczenia (np. sprzedawca końcowy, kierownik, zarządzający pionem, …). Każda z osób biorąca udział w procesie sprzedaży ma na bieżąco wgląd w aktualny stan swoich prowizji łącznie z informacją o sposobie jej naliczenia.

ferryt_prowizje
ferryt-flow-banner-www-low

Wybrane funkcjonalności modułu

 • Ewidencja lub import struktury organizacyjnej sieci sprzedaży
 • Możliwość projektowania reguł rozliczenia prowizji w zależności m.in. od:
  • produktu
  • wysokości sprzedaży
  • miejsca w strukturze organizacyjnej
  • danych historycznych o zdarzeń przyszłościowych
  • realizacji planu sprzedaży
 • Symulacja rozliczenia na podstawie danych testowych
 • Import danych do rozliczenia prowizji/premii ze źródeł zewnętrznych
 • Możliwość wyliczania dodatkowych wskaźników (np. koszty umowy, statystyki sprzedażowe, …)
 • Wyliczenie wynagrodzenia zgodnie ze zdefiniowanym modelem
 • Pogląd w aktualny stan naliczonych prowizji
 • Akceptowanie wyliczonych prowizji / premii
 • Możliwość wystawienia faktury przez podmioty zewnętrzne
 • Przekazanie danych do systemów zewnętrznych (system księgowy, HR, do dokonywania przelewów, …) wykorzystujących dane o wysokości naliczonej prowizji / premii
 • Raportowanie (kokpity, kostki, raporty) wyników wyliczeń
 • Zachowanie danych historycznych

Kroki procesu rozliczania prowizji

W systemie odwzorować można dowolny proces naliczenia prowizji np. od pobrania danych podstawowych do przedstawienia wyników w postaci różnego rodzaju raportów. Proces ten może być indywidualnie konfigurowany w zależności od specyfiki danej organizacji.

Korzyści z wdrożenia modułu

 • Zmniejszenie pracochłonności procesu kalkulacji prowizji / premii
 • Poprawienie jakości oraz zapewnienie audytowalności danych oraz reguł
 • Doskonalenie polityki prowizyjnej i bonusowej poprzez odpowiednie kierunkowanie zachowań pracowników i partnerów
 • Ujednolicenie oraz centralizacja systemu naliczania prowizji / premii
 • Dostęp do danych historycznych
 • Bieżący podgląd wyników pośrednich oraz końcowych
 • Możliwość szybszej realizacji wypłat z tytułu kalkulowanych wynagrodzeń
 • Zwiększenie możliwości analityczno-raportowych
 • Wyeliminowanie potencjalnych błędów związanych z plikami MS Excel

Zobacz także

 • Zarządzanie procesami
 • Obsługa wniosków
 • Zarządzanie dokumentami
 • Archiwum elektroniczne
 • Workflow