bg_logo_ferryt

Scoring / Rating

Ferryt Scoring / Rating to wysokowydajne narzędzie wyposażone w silnik decyzyjny do modelowania oraz wyliczania scoringu i ratingu. Umożliwia definiowanie złożonych, parametryzowanych modeli oraz analizę wyników scoringu lub ratingu przy wykorzystaniu narzędzi analitycznych. Częścią modułu jest konfigurator umożliwiający samodzielne tworzenie modeli. Silnik decyzyjny może być wykorzystany również w innych obszarach biznesowych (np. do automatycznej kwalifikacji spraw windykacyjnych).


ferryt-scoring_rating
ferryt-scoring-rating-banner-www

Podstawowe funkcjonalności

 • Ocena ryzyka kredytowego
 • Tworzenie strategii kredytowych
 • Ocena danych z wniosku
 • Wyliczenie scoringu lub ratingu
 • Kalkulacja wskaźników ilościowych i jakościowych
 • Wyznaczanie limitów
 • Konfiguracja modeli przez BIZNES
 • Parametryzacja kart scoringowych i ratingowych
 • Możliwość prowadzenia symulacji
 • Przechowywanie danych do scoringu behawioralnego
 • Analizy portfela kredytowego

Cechy modułu

 • Wersjonowanie modeli
 • Archiwizacja schematów i modeli
 • Proces wyznaczania ratingu
 • Pełen ślad audytowy
 • Wyliczenia w module lub poprzez interfejs
 • Analiza parametrów wejściowych i wyników
 • Łatwa weryfikacja modeli
 • Utrzymywanie testowych baz danych
 • Definiowanie kart z parametrami
 • Podłączanie zewnętrznych źródeł danych
 • Wywoływanie interfejsów on-line
 • Rozbudowany moduł raportowy

Zarządzanie modelami

System umożliwia zdefiniowanie dowolnej liczby modeli przez analityka banku. Analityk ma możliwość projektowania w dwóch trybach: podstawowym (stosowanie kreatorów) lub zaawansowanym (wykorzystanie języka formuł wyliczeniowych). Modele mogą być wersjonowane. Analityk zarządza dostępnością modeli przenosząc nieaktywne modele do archiwum. Kompleksowe podejście do przetwarzania danych pozwala stosować moduł jako uniwersalny silnik reguł biznesowych lub silnik decyzyjny.

Cechy techniczne

 • Łatwość integracji
 • Otwarte API do systemu
 • Monitoring wywołań silnika decyzyjnego
 • Narzędzia do podłączenia zewnętrznych źródeł danych
 • Przechowywanie danych we własnych strukturach
 • Wysoka wydajność i stabilność
 • Łatwość eksploatacji

Korzyści

 • Lepsza ocena wiarygodności finansowej
 • Mniejsza ilość ryzykownych kredytów
 • Poprawa jakości portfela kredytowego
 • Automatyzacja czynności rutynowych
 • Oszczędność czasu
 • Niższe koszty operacyjne
 • Przejrzystość w analizach i raportach

Zobacz także

 • Zarządzanie procesami
 • Obsługa wniosków
 • Zarządzanie dokumentami
 • Archiwum elektroniczne
 • Workflow