bg_logo_ferryt

Toolkit

Ferryt Toolkit jest zestawem narzędzi wspierających bieżącą pracę systemu. Narzędzia w ramach modułu pozwalają między innymi na:

 • Zarządzane nowymi wersjami i updatami
 • Miigrację konfiguracji pomiędzy środowiskami
 • Monitoring techniczny systemu
 • Analizę incydentów i zdarzeń wyjątkowych
 • Działania proaktywne związane z eksploatacją
 • …..
ferryt-flow-banner-www-low

Zarządzanie wersjami i updatami

Platforma Ferryt wyposażona jest w narzędzia, przy pomocy których dokonywana jest instalacja nowych wersji, updatów oraz hot fixów na poszczególnych środowiskach.

Narzędzie w prosty i intuicyjny sposób pozwala na przeprowadzenie poszczególnych kroków instalacyjnych. Użytkownik dokonujący instalacji jest prowadzony „za rękę” wykonując poszczególne zadania instalacyjne. Narzędzie ma postać wizzarda. Przy pomocy narzędzia dokonywana jest propagacja poszczególnych elementów instalacyjnych na poszczególne środowiska (TEST, REF, PROD, …).

Migracja konfiguracji

Przenoszenie konfiguracji biznesowej pomiędzy poszczególnymi środowiskami (TEST, REF, PROD) jest jednym z istotniejszych elementów pozwalających na skrócenie czasu niezbędnego na szybkie uruchomienie zmiany biznesowej w środowisku produkcyjnym

Platforma Ferryt dostarcza narzędzia pozwalające na szybkie, kontrolowane oraz bezbłędne przenoszenie konfiguracji biznesowej na środowiska wyższe. Działania te mogą być również w pełni zautomatyzowane.

Monitoring techniczny systemu

Monitorowanie systemu jest kluczowym zadaniem administratorów technicznych. Wykonywanie tego zadania przy pomocy odpowiedniego wsparcia narzędziowego pozwala na utrzymanie nieprzerwanej pracy systemu.

Platforma Ferryt wyposażona jest w narzędzie do monitoringu działania systemu, które pozwala na bieżącą analizę zajętości i wydajności, analizę logów (logowanie jest wielopozimowe) oraz incydentów i zachowań niezwyczajnych systemu. Wyciąganie wniosków z danych dostarczanych przez narzędzie monitorujące i diagnostyczne pozwala na prowadzenie działań proaktywnych, które zapewnią ciągłą prace systemu bez dokonywania przerw.

Zobacz także

 • Zarządzanie procesami
 • Obsługa wniosków
 • Zarządzanie dokumentami
 • Archiwum elektroniczne
 • Workflow