bg_logo_ferryt

Flow

Ferryt Flow jest nowoczesnym narzędziem przeznaczonym do zarządzania procesami biznesowymi. System pozwala na modelowanie, weryfikację, symulację, uruchamianie, mierzenie oraz optymalizowanie procesów biznesowych. Umożliwia obsługę dowolnego procesu, który można przedstawić w postaci kroków, statusów i algorytmów. Ferryt Flow to kluczowy element systemu klasy BPM/ECM jakim jest platforma Ferryt. Odzwierciedla model zarządzania w firmie zorientowany na sprawną i efektywną realizację procesów.

Ferryt Enterprise Platform

Cechy systemu

 • Graficzny modeler procesów
 • Elastyczność konfiguracji
 • Konfiguracja dokonywana przez BIZNES
 • Automatyzacja zadań
 • Generowanie wydruków
 • Powiązanie z e-Archiwum dokumentów
 • Wymiana danych z innymi systemami
 • Wysyłanie e-Mail, SMS
 • Historia wykonanych czynności
 • Wnioskowanie przez Internet
 • Obsługa z urządzeń mobilnych
 • Szybkość wprowadzania zmian
 • Łatwość tworzenia raportów

Elementy podlegające konfiguracji

 • Model i logika procesu
 • Reguły przejść między statusami
 • Struktura procesowanych danych
 • Szablony wyglądu ekranów
 • Rozmieszczenie danych na ekranie
 • Widoczność i wymagalność danych
 • Walidacje, poprawność rejestracji
 • Szablony wydruków
 • Szablony e-Mail, SMS
 • Algorytmy, przeliczenia
 • Integracja z innymi systemami
 • Raporty

Inne funkcjonalności

 • Biblioteka gotowych procesów
 • Elastyczność definicji ról i uprawnień
 • Centralne zarządzanie szablonami
 • Raportowanie operacyjne
 • Raportowanie analityczne
 • Repozytorium wyliczeń i walidacji
 • Możliwość masowego zasilenia
 • Generowanie dokumentacji do procesu

Techniczne

 • Łatwość integracji
 • Otwarte API do systemu
 • Pracuje w architekturze SOA
 • Pełny ślad audytowy
 • Monitoring techniczny
 • Procedury odtworzeniowe
 • Narzędzia do migracji
 • Wysoka wydajność i stabilność
 • Wielokanałowość

Korzyści

 • Skrócenie czasu trwania procesów
 • Automatyzacja zadań rutynowych
 • Zmniejszenie ryzyka popełnienia błędu
 • Obniżenie kosztu procesów w organizacji
 • Szybkość wprowadzania zmian
 • Przejrzystość w raportach
 • Niskie koszty eksploatacji

Zobacz także

 • Zarządzanie procesami
 • Obsługa wniosków
 • Zarządzanie dokumentami
 • Archiwum elektroniczne
 • Workflow