Misja

Innowacyjne rozwiązania dla Twojego Biznesu

DomData AG jest producentem innowacyjnych rozwiązań informatycznych dla ważnych sektorów gospodarki: bankowości i ubezpieczeń, gospodarki mieszkaniowej, energetyki i wodociągów oraz wybranych gałęzi przemysłu. Szeroki zakres oferty naszej firmy obejmuje systemy klasy ERP, Business Intelligence, sprawozdawczość i controlling, zarządzanie procesami oraz CRM. Nasza oferta to nie tylko rozwiązania informatyczne ale również kompleksowa obsługa konsultingowa, doradcza, serwisowa oraz szeroka gama usług programistycznych przy wykorzystaniu różnorodnych technologii.

Kompetentny partner informatyczny dla przedsiębiorstw w kraju i za granicą

Naszym celem jest dostarczanie wysokiej jakości systemów i usług informatycznych dla przedsiębiorstw w kraju i za granicą. Stawiamy na budowanie długotrwałych relacji biznesowych opartych na kompetencji, jakości oraz wzajemnym zaufaniu. Naszych klientów wspieramy w realizacji strategii oraz krótko- i długoterminowych celów biznesowych, pomagamy im w trudnych chwilach i towarzyszymy w radosnych, ciesząc się wraz z nimi ich sukcesami.

misja

Nasze produkty

Ferryt
Flow / BPMS

Narzędzie do kompleksowego zarządzania procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie

Ferryt
DMS

Elektroniczne repozytorium z procesami do zarządzania dokumentami

Ferryt
Processes

Zestaw gotowych, wzorcowych procesów dziedzinowych oraz niezależnych od branży

Ferryt
FrontEnd Bankowy

Nowoczesne środowisko pracy dla doradcy, kasjera lub agenta contact center

Ferryt
e-Wniosek

Moduł składania wniosków przez klientów kanałem internetowym i mobilnym

Ferryt
CRM

CRM operacyjny i analityczny, kampanie, sprzedaż, prowizje)

Ferryt
Kredyty

Kompleksowe rozwiązanie do zarządzania procesami kredytowymi w banku

Ferryt
Zabezpieczenia

Ewidencja oraz zarządzanie zabezpieczeniami kredytowymi, wyceny, komunikacja z Amron

Ferryt
Scoring / Rating

Silnik decyzyjny do modelowania oraz wyliczania scoringu i ratingu

Ferryt
Zajęcia egzekucyjne

Rozwiązanie do automatyzacji zajęć egzekucyjnych z rachunków bankowych

Ferryt
Windykacje

Kompleksowe narzędzie do zarządzania i odzyskiwania wierzytelności

Ferryt
Partner / Pośrednik

Obsługa systemowa sieci placówek partnerskich i pośredników

Inforum
Controlling

Raporty, analizy wykonania w stosunku do planów sprzedaży, marketingu, produkcji...

Inforum
Planowanie i budżetowanie

Narzędzie do obsługi procesu planowania i budżetowania w przedsiębiorstwie

Inforum
Analizy portfelowe

Analiza potencjału strategicznego oraz budowanie i pilotowanie strategii marketingu i...

Inforum
Sprawozdawczość finansowa

Projektowanie raportów i sprawozdań, oraz dostarczanie ich okresowo do wydruku...

Inforum
Rachunek kosztów działań

Gromadzenie i analiza kosztów w przekroju procesów realizowanych w przedsiębiorstwie

Inforum
Prowizje sprzedaży

Zarządzanie prowizjami i bonusami dla przedsiębiorstw o rozproszonej strukturze sprzedaży...

WorkNET
Kancelaria

Struktura organizacji wsparta ewidencją pracowników, ich funkcji, stanowisk pracy, praw...

WorkNET
Obieg dokumentów

Obieg dokumentów w formie elektronicznej pomiędzy stanowiskami i pracownikami

WorkNET
ISO Management

Działalność firmy z harmonogramem i planem auditów, kartą działań korygująch...