Polityka jakości

Certyfikat jakości

W naszej pracy stosujemy metodyki uznane na świecie: PM BOK, PRINCE2. Zgodnie z nimi każdy projekt realizowany jest etapowo, dając Klientowi możliwość wglądu w wyniki pracy na każdym etapie realizacji. W ten sposób minimalizujemy ryzyka projektowe i zapewniamy zgodność produktu oraz usługi z oczekiwaniami Klienta.

Obsługa klienta

Certyfikat TUV niem

Po otrzymaniu zlecenia, centrum kompetencyjne organizuje strukturę projektową przydzielając w porozumieniu z Klientem zasoby niezbędne do realizacji przedsięwzięcia. Za przebieg prac odpowiedzialny jest kierownik projektu rekrutujący się spośród zespołu Kierowników Projektów. Odpowiada on za organizację pracy zespołu, uczestniczy w jego pracach oferując swoje doświadczenie z poprzednich przedsięwzięć a także zapewnia komunikację
z Klientem dostarczając mu pełnych
i aktualnych informacji o postępach.

W celu zapewnienia terminowości i zgodności budżetowej prowadzonych przedsięwzięć, nasza Firma stworzyła szereg narzędzi wspierających procesy realizacji projektów oraz konfiguracji/produkcji oprogramowania. Posługujemy się nimi w celu organizacji przydziału, raportowania i kontroli realizacji zadań projektowych.

Nasze produkty

Ferryt
Flow / BPMS

Narzędzie do kompleksowego zarządzania procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie

Ferryt
DMS

Elektroniczne repozytorium z procesami do zarządzania dokumentami

Ferryt
Processes

Zestaw gotowych, wzorcowych procesów dziedzinowych oraz niezależnych od branży

Ferryt
FrontEnd Bankowy

Nowoczesne środowisko pracy dla doradcy, kasjera lub agenta contact center

Ferryt
e-Wniosek

Moduł składania wniosków przez klientów kanałem internetowym i mobilnym

Ferryt
CRM

CRM operacyjny i analityczny, kampanie, sprzedaż, prowizje)

Ferryt
Kredyty

Kompleksowe rozwiązanie do zarządzania procesami kredytowymi w banku

Ferryt
Zabezpieczenia

Ewidencja oraz zarządzanie zabezpieczeniami kredytowymi, wyceny, komunikacja z Amron

Ferryt
Scoring / Rating

Silnik decyzyjny do modelowania oraz wyliczania scoringu i ratingu

Ferryt
Zajęcia egzekucyjne

Rozwiązanie do automatyzacji zajęć egzekucyjnych z rachunków bankowych

Ferryt
Windykacje

Kompleksowe narzędzie do zarządzania i odzyskiwania wierzytelności

Ferryt
Partner / Pośrednik

Obsługa systemowa sieci placówek partnerskich i pośredników

Inforum
Controlling

Raporty, analizy wykonania w stosunku do planów sprzedaży, marketingu, produkcji...

Inforum
Planowanie i budżetowanie

Narzędzie do obsługi procesu planowania i budżetowania w przedsiębiorstwie

Inforum
Analizy portfelowe

Analiza potencjału strategicznego oraz budowanie i pilotowanie strategii marketingu i...

Inforum
Sprawozdawczość finansowa

Projektowanie raportów i sprawozdań, oraz dostarczanie ich okresowo do wydruku...

Inforum
Rachunek kosztów działań

Gromadzenie i analiza kosztów w przekroju procesów realizowanych w przedsiębiorstwie

Inforum
Prowizje sprzedaży

Zarządzanie prowizjami i bonusami dla przedsiębiorstw o rozproszonej strukturze sprzedaży...

WorkNET
Kancelaria

Struktura organizacji wsparta ewidencją pracowników, ich funkcji, stanowisk pracy, praw...

WorkNET
Obieg dokumentów

Obieg dokumentów w formie elektronicznej pomiędzy stanowiskami i pracownikami

WorkNET
ISO Management

Działalność firmy z harmonogramem i planem auditów, kartą działań korygująch...