InForum BI STUDIO

bg_logo_inforum-210

Business Intelligence (BI) określa technologie, narzędzia i działania obejmujące zbieranie, integrację, analizę i prezentację dostępnych informacji. Istotą BI jest przekształcanie danych w użyteczne informacje, dostarczanie wiedzy stanowiącej podstawę do podejmowania odpowiedzialnych i racjonalnych decyzji biznesowych.

InForum BI Studio należy do nielicznych na rynku systemów, które dają sie wpełni dopasować do procesów i potrzeb danego przedsiębiorstwa. Wynika to z tego, że InForum bazuje na elastycznej i konfigurowalnej platformie, na której można zbudować rozwiązania odpowiadające nawet bardzo specyficznym potrzebom klienta. Wdrożenie InForum może zatem oznaczać: prezentację danych za pomocą zarówno kokpitów managerskich, jak i kostek OLAP, narzędzia do planowania i budżetowania (formatki planistyczne), platformę do realizacji Karty Zrównoważonych Wyników (BSC), portale controllingowe, Systemy Informacji Zarządczej (EIS, MIS) i wiele innych.

Narzędzia InForum BI Studio wspomagają procesy zarządcze i decyzyjne we wszystkich istotnych sferach działania współczesnego przedsiębiorstwa:

  • zarządzania efektywnością operacyjną,
  • planowania i budżetowania,
  • controllingu,
  • raportowania,
  • analiz OLAP,
  • zarządzania sprzedażą i marketingiem – controlling sprzedaży,
  • kontrolą kluczowych wskaźników w organizacji (KPI).

Wspieramy controlling, obszar analizy, obszar realizacji planów jak i obszar kontroli realizacji.

MODUŁY BAZOWE

Inforum_Planowanie_Budzetowanie

InForum Planowanie i Budżetowanie

makroekonomia, scenariusze budżetowe

inforum_zarzadzanie_rentownoscia

InForum Zarządzanie rentownością

analizy wielowymiarowe, alokowanie kosztów

Inforum_rachunek_kosztow

InForum Rachunek kosztów działań

rentowność klientów, kanałów dystrybucji, rynków i produktów

Inforum_Controlling

InForum Controlling personalny

planowanie, optymalizacja zasobów personalnych, poprawa efektywności

Inforum_controlling_sprzedazy

InForum Controlling sprzedaży

planowanie i prognozowanie sprzedaży, kontrola odchyleń

inforum_controlling_produkcji

InForum Controlling produkcji

planowanie, rozliczanie i optymalizacja kosztów produkcji

inforum_controlling_marketingu

InForum Controlling marketingu

procedury i kryteria oceny strategii marketingowej

Inforum_kokpity

InForum Kokpity menedżerskie

wskaźniki efektywności działania (KPI)

inforum_zarzadzanie_inwestycjami

InForum Zarządzanie inwestycjami

planowanie inwestycji i rozliczenie kosztów

inforum_kalkulajca_kosztow

InForum Kalkulacja kosztów

koszt wytworzenia produktów gotowych i produkcji niezakończonej

MODUŁY UZUPEŁNIAJĄCE

Inforum_Prowizje_sprzedazy

InForum Prowizje sprzedaży

zarządzanie programami prowizyjnymi i bonusowymi w organizacjach

Inforum_BSC

InForum Strategiczna Karta Wyników

BSC, instrument przekształcenia planów strategicznych organizacji w indywidualne cele

Inforum_Sprawozdawczosc finansowa

InForum Sprawozdawczość finansowa

sprawozdania F01, F03, bilans, rachunek wyników i sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych

Inforum_raportowanie_korporaycyjne

InForum Raportowanie korporacyjne

raporty, zestawienia dla kadry zarządzającej

Inforum_raportowanie_opercyjne

InForum Raportowanie operacyjne

zarządzanie informacjami niezbędnymi do sterowania i kontroli przebiegu procesów w organizacji

Inforum_benchmarking

InForum Benchmarking

porównywanie kluczowych wskaźników działalności z innymi organizacjami osiągającymi najlepsze wyniki

Inforum_Analizy_portfelowe

InForum Analizy portfelowe

analiza potencjału strategicznego, budowanie i pilotowanie strategii marketingu

Zobacz także

Ferryt
Flow / BPMS

Narzędzie do kompleksowego zarządzania procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie

Ferryt
DMS

Elektroniczne repozytorium z procesami do zarządzania dokumentami

Ferryt
Processes

Zestaw gotowych, wzorcowych procesów dziedzinowych oraz niezależnych od branży

Ferryt
FrontEnd Bankowy

Nowoczesne środowisko pracy dla doradcy, kasjera lub agenta contact center

Ferryt
e-Wniosek

Moduł składania wniosków przez klientów kanałem internetowym i mobilnym

Ferryt
CRM

CRM operacyjny i analityczny, kampanie, sprzedaż, prowizje)

Ferryt
Kredyty

Kompleksowe rozwiązanie do zarządzania procesami kredytowymi w banku

Ferryt
Zabezpieczenia

Ewidencja oraz zarządzanie zabezpieczeniami kredytowymi, wyceny, komunikacja z Amron

Ferryt
Scoring / Rating

Silnik decyzyjny do modelowania oraz wyliczania scoringu i ratingu

Ferryt
Zajęcia egzekucyjne

Rozwiązanie do automatyzacji zajęć egzekucyjnych z rachunków bankowych

Ferryt
Windykacje

Kompleksowe narzędzie do zarządzania i odzyskiwania wierzytelności

Ferryt
Partner / Pośrednik

Obsługa systemowa sieci placówek partnerskich i pośredników

WorkNET
Kancelaria

Struktura organizacji wsparta ewidencją pracowników, ich funkcji, stanowisk pracy, praw...

WorkNET
Obieg dokumentów

Obieg dokumentów w formie elektronicznej pomiędzy stanowiskami i pracownikami

WorkNET
ISO Management

Działalność firmy z harmonogramem i planem auditów, kartą działań korygująch...

KONTAKT