bg_logo_inforum-210

Analizy portfelowe

Analizy portfelowe – Tworząc strategię rozwoju przedsiębiorstwa menedżerowie muszą postawić sobie następujące pytania:

 • które produkty są obecnie najbardziej rentowne,
 • które produkty rokują największe nadzieje na przyszłość,
 • które produkty należy wycofać z oferty, a które rozwijać i promować?

Udzielenie odpowiedzi jest tym trudniejsze, im większą liczbą produktów, usług, marek i rynków zarządza dany menedżer. Dlatego też przeprowadzenie dokładnej analizy portfela posiadanych produktów i usług staje się kluczowym aspektem działalności przedsiębiorstwa.

Bez wydajnego i łatwego w użyciu narzędzia trudno liczyć na satysfakcjonujące efekty procesu planowania i podejmowania decyzji.

banner-inforum

Analizy Portfelowe w InForum

Narzędzia InForum wspomagają analizę potencjału oraz umożliwiają budowanie i kontrolę realizacji strategii w przedsiębiorstwie. Pozwalają na dynamiczną ocenę asortymentu produktów i usług, na podstawie której łatwiej jest podejmować decyzje o rozwoju bądź zaniechaniu przedsięwzięcia. Trafna analiza portfela to konieczność połączenia koncepcji biznesowych z wydajnym systemem IT. InForum BI Studio doskonale wspomaga pracę z dużą ilością danych, co przyspiesza dokładną analizę i ułatwia podjęcie trafnych decyzji.

Cechy InForum BI Studio

InForum BI Studio: Wybrane funkcjonalności wspomagające prowadzenie analiz portfelowych:

 • przedstawienie danych na czterowymiarowych matrycach BCG umożliwiających graficzną segmentację analizowanych obiektów,
 • dynamiczne dobieranie kryteriów i zakresu oceny,
 • interfejsy do przejmowania danych ilościowych z systemów klienta i prosty interfejs do wprowadzania danych jakościowych,
 • możliwość dowolnego definiowania perspektyw analizy,
 • grupowanie statyczne i dynamiczne analizowanych obiektów w dowolne podzbiory,
 • prezentacja współzależności dowolnych zmiennych i analiza ich wielkości przy wykorzystaniu wielowymiarowych wykresów.

Korzyści

Wykorzystując InForum BI Studio w analizach portfelowych można usprawnić szereg procesów zarządczych, np. takich jak:

 • określenie rentowności produktów, rynków oraz poszczególnych kanałów sprzedaży,
 • zarządzanie sprzedażą w wydzielonych segmentach działalności przedsiębiorstwa,
 • podejmowanie decyzji, które produkty pozostawić w ofercie, a z których zrezygnować,
 • przeprowadzanie analiz czasowych,
 • planowanie oraz tworzenie scenariuszy.

Dzięki Inforum, podejmowanie decyzji może być

 • szybsze,
 • tańsze;
 • przynoszące lepsze niż dotąd efekty.