bg_logo_inforum-210

Benchmarking

Benchmarking – Głównym celem zastosowania benchmarkingu jest ocena wyników działalności przedsiębiorstwa i porównanie ich z wynikami osiąganymi przez inne podmioty działające na tym samym rynku, w tej samej branży lub tym samym regionie. Dzięki odniesieniu do realnych danych, przedsiębiorstwo może wiarygodnie ocenić swoją pozycję konkurencyjną i podjąć skuteczne działania w celu jej utrzymania lub poprawy. Aby proces analityczny był efektywny, niezbędne są odpowiednie narzędzia, np. InForum BI Studio

banner-inforum

Benchmarking w InForum BI Studio

Wykorzystanie systemu InForum BI Studio w obszarze benchmarkingu wiąże się przede wszystkim z korzystaniem przez zarządzających z ciągłego dostępu do bieżących informacji o przedsiębiorstwie i ocenianej zbiorowości oraz odniesienia parametrów przedsiębiorstwa do aktualnego poziomu wybranych benchmarków.

W gestii menedżera pozostaje zawsze zadanie najważniejsze – wyciągnięcie trafnych wniosków i podjęcie właściwych decyzji.

Natomiast jeśli chodzi o model pracy z systemem InForum jest podobny do innych rodzajów analiz zarządczych:

Dane źródłowe dotyczące przedsiębiorstwa i otoczenia konkurencyjnego mogą pochodzić z wewnętrznych systemów transakcyjnych firmy (ERP, CRM, Hurtownie danych, aplikacje dedykowane) oraz z zewnętrznych źródeł (analizy rynkowe, raporty giełdowe, itp.). W trakcie definiowania modelu analizy określa się, które kryteria staną się benchmarkami oraz definiuje szereg zmiennych: częstotliwość analiz, system prezentacji danych i ich dystrybucji wśród użytkowników. Szczegółowa konfiguracja zależy od potrzeb użytkowników. Co najistotniejsze, system jest tak zaprojektowany, aby sami użytkownicy mogli projektować i zmieniać zakresy analiz, bez konieczności angażowania specjalistów od IT.

Cechy InForum BI Studio

Dzięki InForum, automatyzacja procesu oceny następuje na wszystkich etapach analizy i oceny benchmarkingowej, tj.:

 • gromadzenie aktualnych danych z przedsiębiorstwa ocenianego i innych firm, które podlegają ocenie,
 • wyliczenie zdefiniowanych wskaźników dla każdej organizacji,
 • kalkulacja syntetycznych wartości dla wskazanej zbiorowości,
 • określenie różnic pomiędzy wskaźnikiem dla badanego przedsiębiorstwa a wskaźnikami zbiorowości,
 • interpretacja różnic i kwalifikacja do grupy korzystnych lub niekorzystnych,
 • wyselekcjonowanie najbardziej niepokojących parametrów oraz poinformowanie menedżerów o niekorzystnych wartościach i trendach.

Korzyści

Zastosowanie metodyki oceny z wykorzystaniem benchmarków oraz InForum BI Studio pozwala organizacji na:

 • ustalenie pozycji konkurencyjnej produktów i przedsiębiorstwa,
 • wyszukiwanie obszarów gospodarowania poza organizacją cechujących się wysoką efektywnością wykorzystania kapitałów,
 • odnajdywanie obszarów nieefektywności, jak też przewagi konkurencyjnej, w zakresie procesów i parametrów działania organizacji,
 • ocenę wartości mierników oraz ich odchyleń od wskaźników referencyjnych (benchmarków),
 • graficzne i jakościowe sygnalizowanie zmian sytuacji ekonomicznej.