bg_logo_inforum-210

Controlling Marketingu

Controlling marketingu – Pod pojęciem controllingu marketingu należy rozumieć szczegółowy, systematyczny i obiektywny przegląd celów, strategii i efektów działalności firmy zarówno w obszarze otoczenia rynkowego jak i marketingowych działań operacyjnych oraz systemu przepływu informacji marketingowej.

Innymi słowy, celem controllingu marketingu jest wykazanie za pomocą liczb, kto jest ważnym klientem z punktu widzenia egzystencji przedsiębiorstwa i co przynosi zysk.

banner-inforum

Controlling marketingu w InForum BI Studio

InForum BI Studio posiada zakres funkcjonalności wspierających realizację koncepcji controllingu marketingu.

Podstawą systemu jest repozytorium danych, zawierające elementy standardowe dla typowych funkcji controllingu marketingu, na bazie którego stworzone zostały przejrzyste i atrakcyjne graficznie zestawienia, prezentujące informacje w postaci raportów, wielowymiarowych kostek danych oraz kokpitów menedżerskich. System ten wnosi więc ze sobą duży zakres wiedzy z controllingu marketingu, a z drugiej strony jest bardzo elastyczny, umożliwia zdefiniowanie indywidualnych wskaźników, kryteriów oceny, formuł wyliczeniowych, raportów i zestawień.

Możliwości InForum BI Studio

Najważniejsze funkcje InForum BI Studio dla controllingu marketingu:

 • controlling sprzedaży – wyliczanie i prezentacja wskaźników kluczowych dla analizowania sprzedaży, a także analiza efektywności kanałów dystrybucji i poszczególnych sprzedawców wraz z elementami systemu motywującego (Zarządzanie prowizjami i bonusami),
 • analiza portfelowa – badanie portfela produktów w celu wychwycenia tych najbardziej rentownych (prezentowane graficznie np. za pomocą wykresów bąbelkowych), a także w celu zdefiniowania minimalnej długości serii oraz właściwego zróżnicowania cen w zależności od długości serii,
 • analiza efektywności akcji marketingowych – badanie ich wpływu na wielkość sprzedaży w przekroju czasowym, regionalnym, produktowym itp., a także w zestawieniu z poniesionymi kosztami,
 • analiza kosztów marketingowych w ramach Rachunku Kosztów Działań (ABC)
 • analiza skuteczności jednostki marketingowej oraz jej działań w ramach Planowania i Budżetowania,
 • analiza rynków i otoczenia – oparta na metodologii Benchmarkingu,
 • controlling marketingu może być też elementem Strategicznej Karty Wyników (BSC), czyli ogólnofirmowego systemu definiowania celów i oceny stopnia ich realizacji.

Korzyści

Najważniejsze korzyści z zastosowania InForum BI Studio w controllingu marketingu:

 • wypracowanie procedur oraz kryteriów oceny działalności przedsiębiorstwa z punktu widzenia strategii marketingowej,
 • uzyskanie podstaw do podejmowania decyzji strategicznych, a także możliwości obserwowania ich efektów,
 • pozyskanie informacji o rezultatach działań marketingowych, także w relacji do poniesionych kosztów, co pozwala skoncentrować się na tych najbardziej efektywnych,
 • usprawnienie procesu przepływu informacji marketingowej,
 • efektywne przetwarzanie i agregowanie kompleksowych i rozproszonych danych, dzięki czemu łatwo jest wyłowić informacje istotne dla podejmowanych decyzji.